سه‌شنبه 26 تير 1403   19:53:32
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 786945
تعداد بازديد از سايت: 132300234
تعداد بازديد زيرپورتال: 786945
اين زيرپورتال امروز: 85
در امروز: 20914
اين صفحه امروز: 85
يكشنبه 8 تير 1393

تعداد اعضاي هيات علمي به تفكيك دانشكده، مرتبه علمي و جنسيت

مرتبه علمي

استاد

دانشيار

استاديار

مربي

جمع

جمع
 كل

نوع استخدام

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

ادبيات و علوم انساني

0

1

1

1

17

18

10

15

25

3

6

9

14

39

53

الهيات و معارف اسلامي

1

4

5

3

10

13

12

24

36

0

0

0

16

38

54

حقوق

0

0

0

0

12

12

0

16

16

0

0

0

0

28

28

علوم پايه

0

1

1

1

10

11

12

42

54

0

4

4

13

57

70

فني و مهندسي

0

0

0

0

3

3

2

39

41

2

8

10

4

50

54

ميريت

0

0

0

1

3

4

1

12

13

2

5

7

4

20

24

جمع كل

1

6

7

6

55

61

37

148

185

7

23

30

51

232

283

منبع : سيستم چارگون - آذر 96

تعداد بازديد اين صفحه: 13866
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما