سه‌شنبه 26 تير 1403   20:12:30
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 786951
تعداد بازديد از سايت: 132300601
تعداد بازديد زيرپورتال: 786951
اين زيرپورتال امروز: 91
در امروز: 21281
اين صفحه امروز: 91
دوشنبه 2 تير 1393

آمار دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال اول سال تحصيلي94-93 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت
دانشکده کارشناسي کارشناسي ارشد دکتري تخصصي جمع
زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع
ادبيات و علوم انساني 134 122 256 34 53 87 4 5 9 172 180 352
الهيات و معارف اسلامي 78 61 139 102 101 203 11 30 41 191 192 383
حقوق 33 36 69 80 68 148 3 6 9 116 110 226
مديريت 63 75 138 27 24 51 0 0 0 90 99 189
علوم پايه 134 122 256 77 52 129 16 6 22 227 180 407
فني و مهندسي 88 185 273 39 79 118 4 12 16 131 276 407
پرديس دانشگاهي 0 0 0 20 23 43 0 0 0 20 23 43
آموزش هاي الکترونيکي 0 0 0 24 27 51 0 0 0 24 27 51
جمع 530 601 1131 403 427 830 38 59 97 927 1037 2058

آمار دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال اول سال تحصيلي93-92 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت

دانشکده

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتراي تخصصي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

ادبيات و علوم انساني

47

68

115

50

31

81

2

3

5

99

102

201

الهيات و معارف اسلامي

27

56

83

65

78

143

28

9

37

120

143

263

حقوق

19

21

40

42

37

79

9

2

11

70

60

130

مديريت

60

54

114

7

0

7

۰

۰

۰

67

54

121

علوم پايه

60

82

142

24

36

60

0

0

0

84

118

202

فني و مهندسي

117

61

178

46

30

76

12

2

14

175

93

268

آموزش هاي الکترونيکي

0

0

0

21

20

41

0

0

0

21

20

41

جمع

330

342

672

255

232

487

51

16

67

636

590

1226


آمار دانشجويان پذيرفته شده در نيمسال دوم سال تحصيلي93-92 به تفکيک دانشکده ، مقطع و جنسيت

دانشکده

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتراي تخصصي

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

مرد

زن

جمع

ادبيات و علوم انساني

33

6

39

16

3

19

2

1

3

51

10

61

الهيات و معارف اسلامي

13

1

14

25

33

58

21

19

40

59

53

112

حقوق

19

9

27

60

51

111

1

0

1

80

60

140

مديريت

82

23

105

25

18

43

0

0

0

107

41

148

علوم پايه

33

21

54

0

1

1

2

1

3

35

23

58

فني و مهندسي

78

19

97

96

28

124

1

3

4

175

50

225

آموزش هاي الکترونيکي

16

2

18

102

67

169

0

0

0

118

69

187

جمع

274

81

355

324

201

525

27

24

51

625

306

931


تعداد بازديد اين صفحه: 13592
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما