سه‌شنبه 26 تير 1403   19:45:41
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 786943
تعداد بازديد از سايت: 132300116
تعداد بازديد زيرپورتال: 786943
اين زيرپورتال امروز: 83
در امروز: 20796
اين صفحه امروز: 83
پنجشنبه 10 تير 1389
دفتر رياست روابط عمومي و امور بين المل

آمار و طلاعات مديريت
اقلام آماري و اطلاعاتي حوزه آموزش گزارشات آماري
آمار دانشجويان دانشکده ها و مراکز آموزشي سرانه ها و شاخصها
آمار اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزشي گزارشات موضوعي
فضاها و امکانات آموزشي رشته هاي تحصيلي گزارش عملکرد ادارات تابعه حوزه رياست
داشبورد مديريت

هرم اعضاي هيأت علمي (برحسب مرتبه و جنسيت)
هرم جمعيتي دانشجويان (بر حسب مقطع تحصيلي و جنسيت)
درصد فراواني اساتيد دانشکده ها

درصد فراواني دانشجويان دانشکده هاآمار اعضاي هيأت علمي

الف ) اعضاي هيأت علمي مشغول به تدريس

تعداد اعضاي هيئت علمي تمام وقت به تفکيک دانشکده ، مرتبه علمي و جنسيت

مرتبه علمي

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

جمع

جنسيت

دانشکده

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

ادبيات و علوم انساني

6

13

19

8

26

34

0

5

5

0

0

0

14

44

58

الهيات و معارف اسلامي

0

0

0

14

28

42

2

9

11

0

3

3

16

40

56

حقوق

0

2

2

0

23

23

0

2

2

0

0

0

0

27

27

مديريت و اقتصاد

0

3

3

1

6

7

0

1

1

0

0

0

1

10

11

علوم پايه

1

6

7

10

38

48

0

4

4

0

0

0

11

48

59

فني مهندسي

2

10

12

1

21

22

0

0

0

0

0

0

3

31

34

جمع

9

34

43

34

142

176

2

21

23

0

3

3

45

200

245


گزارش عملکرد دفتر رياست


گزارش عملکرد روابط عمومي

گزارش عملکرد گروه همکاريهاي علمي و بين المللي


دفتر رياست

آمار ميزان تعامل رئيس دانشگاه با تشکلهاي دانشجويي سال تحصيلي 92-91

عنوان شاخص

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

تعداد دفعات حضور رئيس دانشگاه در نشستها، همايشها و مراسمات برگزار شده توسط تشکلهاي دانشجويي

تعداد دفعات سخنراني رئيس دانشگاه در نشستها، همايشها و مراسمات برگزار شده توسط تشکلهاي دانشجويي

تعداد جلسات عادي تشکلهاي دانشجويي با رئيس دانشگاه

تعداد جلسات پرسش و پاسخ برگزار شده توسط تشکلهاي دانشجويي با حضور رئيس دانشگاه
آمار ميزان تعامل رئيس دانشگاه با دانشجويان، کارمندان و اساتيد سال تحصيلي 92-91

عنوان شاخص

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

تعداد مراجعه حضوري و ملاقاتهاي دانشجويان با رئيس دانشگاه

تعداد دفعات بازديد و بازرسي رئيس دانشگاه از امکانات رفاهي دانشجويان (خوابگاه، رستوران، بوفه ، نقليه، ... )

تعداد دفعات حضور رئيس دانشگاه در سلف سرويس دانشجويان

تعداد دفعات بازديد رئيس دانشگاه از استادسرا و استراحتگاه اساتيد

تعداد جلسات و ملاقات‌هاي حضوري اساتيد و کارکنان دانشگاه با رئيس دانشگاه

تعداد جلسات اداري و تعاملات رئيس دانشگاه با معاونين و مديران دانشگاه

تعداد دفعات حضور رئيس دانشگاه در اتاقها و بخشهاي مختلف سازمان و ارتباط مستقيم با کارمندان دانشگاه

تعداد جلسات برگزارشده رئيس دانشگاه با کارکنان حوزه رياستتعداد بازديد اين صفحه: 15551
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال آمار دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما