کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهماطلاعیه های مهم
- برگزاري  دومين جلسه كميته داستگاهي
- برگزاري دوره دوم كرسي هاي ترويجي دانشگاه قم از دي ماه 97
پوسترپوستر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 169133
تعداد بازديد از سايت: 132299622
تعداد بازديد زيرپورتال: 169133
اين زيرپورتال امروز: 10
در امروز: 20302
اين صفحه امروز: 10
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 ارديبهشت 1399 12:31:11
دوشنبه 16 اسفند 1395

کرسي هاي تخصصي:

 کرسي نوآوري: به ارائه­ي روشمند هرگونه نظريه، نظر، رويکرد و نقد علمي جديد در ساحات و سطوح مختلف اطلاق مي­شود. نوآوري داراي سطوح مختلفي است ، برخي سطوح آن فراتر از نظر و برخي ديگر فراتر از نظريه است.

 

کرسي نظريه پردازي: ارائه­ي نظريه­ي علمي جديد که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از سطح علمي لازم بوده، داراي مباني، منطق، فرضيه و دلايل کافي و ساختار علمي مناسب و کاربرد در خور باشد.

 

کرسي نقد: استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه­ي محاسن و معايب يک مکتب ، نظريه، و نظر يا  اثر علمي، در مسير ابطال يا تکميل آن نظريه، با رعايت ادبيات رشته­ي علمي مربوط و منطق و اخلاق نقد، که از چارچوب نظري و ساختار علمي روشن برخوردار باشد.


اهداف

1.
ايجاد فرصت رسمي، قانوني و شايسته براي طرح نظريات و نقدهاي جديد در فضاهاي علمي و تخصصي؛

2. کمک به حل مسائل و معضلات علمي و گسترش مرزهاي دانش و معرفتي در حوزه علوم انساني و اسلامي؛

3. حمايت معنوي، تشويق و تکريم نخبگان علمي در حوزه‌هاي علوم انساني و اسلامي؛

4. کمک به شفاف‌سازي ظرفيت‌ها و ايجاد امکان شناسايي استعدادهاي علمي ناشناخته و نوآوري‌ها و نظريه‌هاي جديد در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني و اسلامي؛

5. افزايش نشاط علمي در ميان پژوهش‌گران، استادان و اعضاي هيئت علمي مؤسسه.

ارکان کرسي‌ها عبارتند از:
الف) کميته حمايت از کرسي‌ها؛
ب)کميته داوران؛
ج) صاحبان کرسي.

الف)کميته حمايت از کرسي‌ها
تعريف کميته حمايت
کميته حمايت از کرسي‌ها عبارتست از شورايي که متکفل تدوين برنامه‌ها و فراهم نمودن زمينه لازم براي تحقق اهداف کرسي‌ها در جهت توليد علم و ترويج آزاد انديشي در حوزه علوم انساني و معارف ديني است.

 ترکيب اعضاء
ترکيب اعضاي کميته حمايت از کرسي‌ها عبارت است از:
1. معاون پژوهش
2. مدير امور پژوهشي (دبير کميته)
3. مدير گروه علمي مرتبط
4. دو نفر صاحب نظر به عنوان عضو ثابت به تصويب هيئت رئيسه.

وظايف کميته
1. تعيين مدير کرسي؛
2. بررسي صلاحيت کميته داوران کرسي که توسط گروه‌هاي علمي معرفي مي‌شوند؛
3. رسيدگي به گزارش‌هاي دبير؛
4. تصويب برنامه ساليانه کميته؛
5. تصويب بودجه ساليانه پيشنهادي دبير؛
6. تصويب سياست‌ها و ضوابط تشويقي براي ترويج و رونق کرسي‌ها.

وظايف دبير
1. تهيه و تنظيم برنامه سالانه و پيشنهاد آن به کميته جهت تصويب؛
2. نظارت بر نحوه برگزاري کرسي‌ها؛
3. برآورد و پيشنهاد بودجه ساليانه؛
4. نظرسنجي، نيازسنجي جهت هر چه کامل‌تر برگزار شدن کرسي‌ها؛
5. ارائه گزارش کرسي‌هاي برگزار شده و پيشنهادهاي تکميلي براي بهينه‌سازي محتوايي و اجرايي کرسي‌ها به کميته؛
6. ارائه گزارش شش‌ماهه به کميته؛
7. پيگيري مصوبات کميته حمايت؛
8. انجام وظايف محوله ديگر از سوي کميته حمايت.

کميته داوران
 
تعريف کميته داوران
کميته داوران به جمعي از خبرگان علمي در حوزه‌اي خاص اطلاق مي‌شود که براي ارزيابي روش‌مند و علمي کرسي تعيين مي‌شوند.

ترکيب و نحوه تشکيل کميته داوران
کميته داوران براي هر کرسي به صورت جداگانه، به پيشنهاد گروه علمي مربوط و تأييد کميته حمايت، بر اساس ضوابط زير تشکيل خواهد شد:
الف) عضويت سه نفر از صاحب‌نظران برجسته در رشته مربوط و برخوردار از شرايط زير:
تحصيلات يا مطالعات تخصصي حوزوي يا دانشگاهي مرتبط با موضوع کرسي؛
برخورداري از صلاحيت‌هاي اخلاقي لازم (غير ذي‌نفع بودن، ادب نقد، انصاف در داوري و...)
آشنايي کافي با ضوابط و فرآيند برگزاري کرسي‌ها
ب) از ميان اعضا يک نفر به عنوان دبير با رأي اکثريت انتخاب خواهد شد:
ج) مدير گروه الزاماً عضو کميته داوران خواهد بود و نيز يک عضو الزاماً از خارج گروه انتخاب خواهد شد.
د) جلسات کميته داوران با حضور همه اعضا رسميت پيدا خواهد نمود.

وظايف کميته داوران
1. بررسي و تأييد طرح‌نامه و صاحب کرسي؛
2. انتخاب ناقدان يا ارزيابان؛
3. جمع‌بندي و ارزيابي مباحث در زمان برگزاري کرسي؛
4. امتياز دهي.
تبصره 1: در صورت لزوم،کميته داوران از صاحبان کرسي جهت ارائه توضيحات تکميلي درباره طرح‌نامه وتوجيه آنها درخصوصِ نحوه برگزاري کرسي، دعوت به عمل خواهد آورد.

تبصره 2: وظيفه دبير کميته داوران، برگزاري نشست‌هاي کميته، انجام رأي‌گيري، تهيه صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات خواهد بود.

صاحبان کرسي
تعريف صاحب کرسي
صاحب کرسي به فرد و يا افرادي که به نظريه‌پردازي، نوآوري، نقد و مناظره در مورد يک نظريه، موضوع، مسئله و اثر خاص مي‌پردازد، اطلاق مي‌گردد.

 ويژگي‌هاي صاحبان کرسي
1. داشتن تحصيلات يا مطالعات تخصصي حوزوي يا دانشگاهي درباره موضوع کرسي؛
2. اشراف بر نظريات و ديدگاه‌هاي مطرح در موضوع مورد بحث؛
3. داشتن قدرت تجزيه وتحليل علمي ونيز داشتن قدرت نقد درموضوع مورد بحث.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 7284
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما