کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهماطلاعیه های مهم
- برگزاري  دومين جلسه كميته داستگاهي
- برگزاري دوره دوم كرسي هاي ترويجي دانشگاه قم از دي ماه 97
پوسترپوستر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 169130
تعداد بازديد از سايت: 132298687
تعداد بازديد زيرپورتال: 169130
اين زيرپورتال امروز: 7
در امروز: 19367
اين صفحه امروز: 7
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 ارديبهشت 1399 12:31:11
دوشنبه 2 اسفند 1395


مقدمه

    برگزاري کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره مستلزم دستيابي صاحبان کرسي‌ها به استانداردهاي علمي مصوب هيأت حمايت از کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره است؛ دستيابي به اين استانداردها خود نيازمند تمرين و تجربه، هم از جانب صاحبان کرسي‌ها و هم دستگاههاي برگزارکننده است؛ از اين رو برگزاري کرسي‌هايي تحت عنوان کرسي‌هاي ترويجي پيش‌بيني شده است، اين کرسي‌ها، اگر چه ممکن است از استاندارد لازم براي برگزاري کرسي‌هاي علمي برخوردار نباشند اما با تبعيت از مقررات تعيين شده توسط کميته‌هاي دستگاهي، گامي است در جهت نهادينه‌سازي فرهنگ نظريه پردازي، نقد و مناظره علمي و تمرين تجربه صاحبان انديشه و نظر براي حضور عالمانه و مقتدرانه در کرسي‌هاي علمي.

 

تعريف کرسي‌هاي ترويجي

به آن دسته از کرسي‌هايي که توسط مؤسسات علمي اعم از دانشگاهها و پژوهشگاهها برگزار مي‌شود و از حداقل نصاب تشکيل که توسط کميته‌هاي دستگاهي اين مراکز مشخص مي‌گردد برخوردار بوده ولي حائز استاندارد لازم جهت قرار گرفتن در شمار کرسي‌هاي علمي نيست کرسي‌هاي ترويجي گفته مي‌شود.

 اهداف

1-    بسط و گسترش فرهنگ برگزاري کرسي‌ها در مؤسسات علمي اعم از دانشگاهها و پژوهشگاهها

2-    بسترسازي تمرين نظريه پردازي، نقد و مناظرات علمي

3-    ايجاد امکان ارائه نظريات، نقدها و مناظره‌ها براي آن دسته از صاحبان انديشه که انديشه‌هايشان مستلزم تکميل، توسعه يا بازآفريني است.

4-    بسط نشاط علمي و اجنهادي و شجاعت نوآوري، نقد، مناظره و نظريه پردازي

5-    توانمندسازي دستگاهها در برگزاري کرسي‌ها

6-    حفظ سطح و استاندارد برگزاري کرسي‌هاي علمي.

 

 فرايند برگزاري کرسيهاي ترويجي

 ارايه درخواست و تصويب

1-    درخواست برگزاري کرسيهاي ترويجي همراه با طرحنامه کرسي بايد به صورت کتبي به کميته دستگاهي مربوطه ارايه گردد.

2-    کميته دستگاهي پس از دريافت درخواست موظف به بررسي امکان برگزاري طي حداکثر يک ماه از تاريخ ثبت درخواست ميباشد.

3-    در صورت تصويب کرسي پيشنهادي، کميته دستگاهي موظف به برگزاري کرسي حداکثر تا مدت سه ماه پس از تصويب طرحنامه پيشنهادي ميباشد.

تبصره- در صورت عدم تصويب طرحنامه پيشنهادي، کميته دستگاهي موظف است علت عدم پذيرش را مستدل به دلايل علمي به پيشنهاد دهنده ارايه دهد.

 

 ساختار برگزاري

1- ساختار کرسيترويجي عبارت است از:

1-1- صاحب کرسي

2-1- دو نفر ناقد

3-1- مدير برگزاري.

2- کرسيهاي ترويجي فاقد داوري ميباشد.

3- صاحب کرسي موظف است افزون بر پاسخگويي به انتقادات ناقدان به پرسشهاي حاضران نيز پاسخ گويد.

4- مدير موظف به مديريت پرسش و پاسخ حاضران از صاحب کرسي است.

 

 نحوه برگزاري

1-    تنظيم برنامه برگزاري کرسيهاي ترويجي به عهده کميته دستگاهي است.

2-     برگزاري کرسيهاي ترويجي بايد از طريق اعلام عمومي در داخل دستگاهها اطلاع رساني شود.

3-    برگزاري کرسيهاي ترويجي علني بوده و شرکت علاقمندان در آن آزاد خواهد بود.

4-    برگزاري کرسيهاي ترويجي بايد در مکاني برگزار شود که امکان ميزباني از علاقمندان در آن وجود داشته باشد.

 ثبت و مستندسازي

1-    کميته دستگاهي موظف به ثبت جريان کرسي و انتشار آن در قالب يک جزوه است.

2-     کميته‌هاي دستگاهي موظف به ارايه گزارش برگزاري و جزوه کرسي به دبيرخانه هيأت مي‌باشند.

3-     دبيرخانه موظف به نگهداري پرونده‌هاي اسنادي برگزاري کرسيهاي ترويجي است.

تعداد بازديد اين صفحه: 7694
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما