سه‌شنبه 26 تير 1403   19:05:56
منوی شورای صنفیمنوی شورای صنفی
دوشنبه 23 شهريور 1388
گزارش عمکرد شوراي مرکزي شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم
از تاريخ 27/2/87 تا تاريخ 27/2/88
ارائه شده در دومين مجمع عمومي اعضاي شورا

رديف
عنوان
توضيحات
تاريخ
1
جلسه معارفه شوراي مرکزي با رياست دانشگاه و معاونين محترم
در اين جلسات تشکيل شوراي صنفي به تاييد مسئولين دانشگاه رسيده و بر حمايتهاي خود از شورا تاکيد کردند.
شوراي مرکزي نيز اهداف و برنامه هاي خود را اعلام کرد.
 
2
تدوين اهداف و سياست­هاي کلي دوره 2 ساله شورا
تثبيت شوراي صنفي و تقويت پشتوانه آن
جلب اعتماد و رضايت اعضاي شوراي صنفي
ارتقاء شأن و منزلت کارکنان
 
3
تشکيل کميته هاي تخصصي شوراي مرکزي
طبق اساسنامه شوراي صنفي ايجاد يک بستر مناسب مشورتي و تخصصي کميته هاي مشورتي شواري مرکزي تشکيل شدند.
1- کميته اداري حقوقي
اعضاء: آقايان محمد جواد مهرآبادي (مسئول کميته) – سيد مجتبي طباطبايي - حسين رشيدي – حسن خوشمهري – حسن نصير زاده
 2- کميته فرهنگي آموزشي
اعضاء: آقاي محمد علي محمودي (مسئول کميته) – آقاي راونجي – آقاي حميد رضا ابراهمي– خانم سميه مير افضل – آقاي ابوالفضل زارع
 3- کميته رفاهي
اعضاء: آقاي محسن حسن نژاد (مسئول کميته) – آقاي استاد جعفري – آقاي صادقي - خانم منيره وحيد مقدم - حسن نصير زاده
15/3/87
4
پيگيري و همکاري در تهيه نمودار و مجموعه پستهاي سازماني دانشگاه و پيگيري انجام مراحل اداري آن
در بدو شروع کار شورا در جلسات هفتگي با معاونت اداري مالي يکي از مباحث مهم مطرح شده فعال نبودن هيئت اجرايي در زمينه امور استخدامي کارکنان بوده است. پس از اعلام گزارش هيئت توسط دبير محترم معلق بودن بحث پستهاي سازماني دستور فعال شدن سريع هيئت اجرايي در اين مورد از طرف معاون اداري مالي به عنوان رئيس هيئت اجرايي داده شد که پس از تشکيل جلسات لازم نمودار و مجموعه پستهاي سازماني جهت بررسي کارشناسان مربوطه به وزارت علوم ارسال شده است.
30/2/87
5
اصلاح قرارداد کار معين کارکنان قراردادي
با توجه به تعداد کارکنان قراداد کارمعين (126نفر) و درخواست تعدادي از ايشان جهت اصلاح شرايط قرارداد و يک طرفه بودن آن با پيگيري کمتيه اداري حقوقي شوراي صنفي 10 تغيير در فرمت قرارداد قبلي اعمال شده است. اين تغييرات طي چندين جلسه کارشناسي انجام شد.
31/3/87
6
ارائه راهکارهاي قانوني جهت اصلاح حقوق و مزاياي کارکنان
بنا به پيگيري تعداد زيادي از کارکنان مبني بر دريافت حداقل حقوق و اختصاص نيافتن مزايا نسبت به ساير دانشگاه ها پس از استعلام از چند دانشگاه دولتي (پرديس قم، کاشان، مازندران و...) طي نامه­اي به معاونت اداري مالي ضمن مطرح کردن موارد قانوني اصلاح حقوق و مزاياي کارکنان درخواست پيگيري سريع آن مطرح شد.
مکاتبه و مذاکره با رياست دانشگاه
اعمال مصوبه هيئت امنا در مورد تعدادي از کارکنان قرارداد کاري معين
 
1/4/87
7
نشست منظم اعضاي شوراي مرکزي با رياست دانشگاه
استقبال رياست دانشگاه و موافقت با جلسات منظم اختصاصي
طرح مشکلات کارکنان به طور مستقيم با رياست
طرح مصوبات شورا با رياست
استفاده از نظرات ، مشورتها و راهکارهاي رياست
 
8
عضويت دبير شوراي صنفي در هيئت اجرايي
با حکم رياست محترم دانشگاه دبير شوراي صنفي به عضويت هيئت اجرايي دانشگاه منتصب شد. اين انتساب در درجه اول نشان دهنده به رسميت شناختن شوراي صنفي از طرف رياست محترم دانشگاه مي باشد و از طرفي وجود نماينده کارکنان در اين هيئت باعث مطرح شدن مشکلات کارکنان در امور مربوطه بدون واسطه در جلسات و شفاف سازي مسائل خواهد بود.
 
9
عضويت دبير شوراي صنفي در کميته تحول اداري
اين انتساب نيز با حکم رياست دانشگاه انجام شد.
 
10
پيگيري اجراي طرح شهيد رجايي جهت انتخاب کارمند طبق آيين نامه از معاونت اداري مالي
در جلسه هفتگي با معاونت اداري مالي طي يک درخواست کتبي از معاونت اداري مالي به عنوان رئيس کميته برگزاري طرح شهيد رجايي و انتخاب کارمند نمونه بيان شد که شوراي صنفي به عنوان نماينده کارکنان خواستار برگزاري اين طرح طبق آيين نامه و بدور از هرگونه اعمال نظرهاي شخصي برکزار گردد. لذا شوراي صنفي با معرفي دو نماينده از طرف کارکنان در کميته مربوطه و دفاعيه به حق نمايندگان کارکنان اين کميته در انتخاب کارمند نمونه سال 1387 به نتيجه نرسيد.
15/5/87
11
پيگيري اجراي طرح ارتقاي شغلي واجدين شرايط (کارکنان رسمي)
با توجه به اينکه يکي از حقوق قانوني کارکنان رسمي ارتقاي شغلي مي­باشد پس از مطرح شدن آن با معاونت اداري مالي دستورات و پيگيريهاي لازم جهت انجام آن به کارگزيني داده شد که با همت مسئولين محترم کارگزيني پرونده کارکنان جهت مطرح شدن در هيئت اجرايي آماده شده است و در دستور کار هيئت اجرايي قرار گرفته است.
30/2/87
12
تدوين اساسنامه و شيوه نامه صندوق تعاون کارکنان
استفاده از اساسنامه چندين صندوق قرض الحسنه
بيش از 400 نفر ساعت کار کارشناسي
استفاده از نظرات متخصصان حقوق و اقتصادي از جمله اعضاي کميته هاي بانک مرکزي و شوراي نگهبان و تطبيق با موازين فقهي
تدوين شيوه جديد و مناسب چرخشي در کار صندوق
ارائه اساسنامه به رياست محترم جهت موافقت با راه اندازي صندوق
 
13
نياز سنجي فرهنگي، آموزشي، ورزشي همکاران
تحليل نتايج و ارائه آن به مسئولين بويژه کميته ورزش کارکنان
 
14
شرکت در مجمع شوراي صنفي دانشگاه هاي تهران
جهت برقرار ارتباط و کسب اطلاع از وضعيت ديگر دانشگاه ها دبير شوراي صنفي و مسئول کميته اداري حقوقي در يکي از جلسات مجمع شوراهاي صنفي کارکنان دانشگاه هاي تهران در دانشگاه تربيت مدرس شرکت کرده و ضمن کسب اطلاع از وضعيت کارکنان دانشگاه هاي تهران، کانالهاي ارتباطي لازم با دانشگاه هاي تهران بررسي و برقرار شد.
 
 
1/9/87
15
پيشنهاد برگزاري نشست صميمانه کارکنان با حوزه معاونت اداري مالي
در جلسات هفتگي با معاونت اداري مالي پس از تصويب در شوراي مرکزي با معاون محترم اداري مالي پيشنهاد برگزاري نشست مطرح شد که با استقبال و موافقت ايشان شوراي صنفي به عنوان مجري نشست نسبت به جمع آوري کتبي سوالات و مشکلات کارکنان اقدام کرده و پس از جمع آوري و دسته بندي سوالات، موارد به معاون محترم تحويل داده شد تا پس از بررسيهاي لازم و تهيه پاسخ­هاي مناسب نسبت به برگزاري نشست اقدام شود. طبق هماهنگيها و برنامه ريزي­هاي انجام شده تاريخ 22 ديماه 1387 جهت برگزاري نشست تعيين گرديد که در آخرين ساعات کاري روز قبل به صلاح­ديد رياست محترم اين نشست لغو گرديد. لازم به ذکر است که يک نسخه از سوالات مطرح شده نيز به رياست محترم دانشگاه ارائه گرديد. 115 نفر از کارکنان جهت نشست مطالب خود را به شوراي صنفي ارسال کرده که 248 مطلب پيرامون 60 موضوع بيان شده بود. بيشترين مسائل به ترتيب اولويت مربوطه به مسائل حقوق دريافتي، امور استخدام و امور رفاهي و امور اداري مطرح شدند.
1/10/87
16
انعکاس مشکلات کارکنان به مسئولين مربوطه در حوزه اداري مالي
با توجه به لغو نشست کارکنان با حوزه اداري مالي، مطالب مطرح توسط کارکنان جهت اين جلسه براساس مسئولين حوزه اداري مالي دسته بندي شده و با ارائه پيشنهادات لازم به صورت مکتوب توسط معاون محترم به مديران و مسئولين حوزه اداري مالي ارائه گرديد. لذا مسائل مطرح شده به اطلاع مسئولين رسانده شده و بي­شک برخي از تغييروتحولات و تصميم­گيريها ناشي از اين اطلاع رساني و برقرار ارتباط شفاف مي­باشد.
10/10/87
17
امکان برقراري ارتباط کارکنان با شوراي مرکزي از طريق اتوماسيون اداري
جهت سهولت در برقراري ارتباط کارکنان با دبير شوراي صنفي در اتوماسيون دبيرخانه امکان ارسال نامه براي شواراي صنفي فراهم شد.
1/9/87
18
تشکيل جلسات شوراي مرکزي حداقل دو هفته يکبار
چهل جلسه شوراي مرکزي
45 جلسه کميته هاي فرعي شورا
20 جلسه با مسئولين
 

تعداد بازديد اين صفحه: 12740
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما