جمعه 4 اسفند 1402   05:52:38
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسیگروه علم اطلاعات و دانش شناسی
اعضای هیأت علمیاعضای هیأت علمی
دکتر يعقوب نوروزي
دانشکده ادبيات و علوم انساني
عضو هيأت علمي
025-32103655استاديار گروه علم اطلاعات و دانش شناسي؛ دانشگاه قم

پست الکترونيکي : ynorouzi@gmail.com

سوابق تحصيلي:

دکتري: علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، واحد علوم و تحقيقات تهران

کارشناسي ارشد: علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران

کارشناسي: علوم کتابداري و اطلاع رساني، دانشگاه تهران

حوزه‌هاي تخصصي مورد علاقه:

- کتابخانه‌هاي ديجيتالي

- سازماندهي منابع اطلاعاتي

- خدمات کتابخانه اي تحت وب

- مديريت دانش و اطلاعات

- فناوري اطلاعات

- ذخيره و بازيابي اطلاعات

- داده پردازي

- طراحي رابط هاي کاريري

- نرم افزارهاي کتابخانه اي و اطلاع رساني

سوابق شغلي:

1. سوابق آموزشي

- مدير گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه قم از 1/9/1392-

- هيات علمي دانشگاه قم از 16/11/90-

- هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان از 1384-1390.

- تدرس دانشگاه علامه طباطبايي (84-85) (87-88).

- تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ( 1379-1383).

- طراح سولات امتحاني دوره کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور از 1388-

2. سوابق اجرايي

- عضو هيات علمي کرسي آزاد انديشي دانشگاه قم از 1/10/1392-

- نايب رئيس انجمن کتابداري و اطلاع رساني شاخه قم

- رئيس کميته پژوهش انجمن کتابداري و اطلاع رساني شاخه قم

- عضو گروه پژوهشي کتابخانه ديجيتالي، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات از 1390-139

- همکاري با کميته پژوهش انجمن کتابداري و اطلاع رساني

- مرکز اطلاع رساني و داده پردازي سازمان انرژي اتمي ايران از 1382-1389

- رئيس بخش سازماندهي منابع و واحد همکاري با پايگاه اطلاعات هسته اي آژانس بين المللي سازمان ملل (INIS)

- عضو تيم سرپرستي تحقيق و اجراي پروژه کتابخانه ديجيتالي سازمان انرژي اتمي ايران

- مدير پروژه خدمات کتابخانه اي تحت وب کتابخانه ديجيتالي سازمان انرژي اتمي ايران

- کتابخانه و مرکز اطلاع رساني مرکز تحقيقات مخابرات ايران 1373-1382

- رئيس بخش خدمات فني و اطلاع رساني کتابخانه مرکز تحقيقات مخابرات ايران

- نماينده کتابخانه و مرکز اطلاع رساني در کميته راهبري سيستم مديريت کيفيت ISO 9001/TL9000 مرکز تحقيقات مخابرات ايران

- مسئول پروژه آماده سازي و ارسال منابع به " پايگاه اطلاعات هسته اي سازمان ملل"INIS)) International Nuclear Information System

- مسئول نمايه سازي موضوعي مقالات مجله علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران.

- مسئول نمايه سازي موضوعي مجموعه مقالات دومين کنفرانس بين المللي علوم و تکنولوژي هسته اي در ايران؛ شيراز ارديبهشت 83.

فعاليت‌هاي پژوهشي:

- نوروزي، يعقوب و همکاران (1391). پروژه ملي تحليل موضوعي پايان نامه هاي کتابداري و اطلاع رساني از شروع تا...، (انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران با همکاري پژوهشگاه منطقه اي علوم و فناوري اطلاعات).

- نورزي، يعقوب (1389-1390). "بررسي خدمات کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران و جهان: ارائه خدمات پيشنهادي براي کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران" ( طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان).

- نورزي، يعقوب (1389). "تحليلي بر کاربرمداري رابط کاربر نرم‌افزار پيام مشرق و مقايسه با نرم‌افزارهاي برگزيده ايراني" ( سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران معاونت فرهنگي)

- نورزي، يعقوب (1389). "طرح ارزيابي و درجه‌بندي کارکنان کتابخانه‌هاي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران " ( سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران معاونت فرهنگي).

- نوروزي، يعقوب (1388). ارزيابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران و ارائه الگوي پيشنهادي، رساله دکتري

- نورزي، يعقوب (1388). "پروژه امکان‌سنجي پياده‌سازي کتابخانه مجازي در سازمان انرژي اتمي‌ايران بر اساس مدل PMBOK" (سازمان انرژي اتمي ايران).

- نورزي، يعقوب (1388). "پروژه بررسي و مقايسه نرم‌افزارهاي منبع باز (open source)" (سازمان انرژي اتمي ايران).

- نورزي، يعقوب (1388). "پروژه تشخيص نوري حروف: مباني نظري و شناسايي نرم‌افزارهاي OCR فارسي و لاتين و پيشنهاد نرم‌افزار مناسب براي OCR منابع کتابخانه سازمان انرژي اتمي ايران". (سازمان انرژي اتمي ايران).

- عضو کميته علمي برگزاري اولين همايش منطقه‌اي "کتابخانه‌ها: مراکز مديريت دانش" (دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 2/3/1387).

- نورزي، يعقوب (1385). طرح تدوين واژه نامه تخصصي دو زبانه علوم و فنون هسته‌اي در سازمان انرژي اتمي ايران.

- نورزي، يعقوب (1380). " طرح سازماندهي مرکز اسناد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي".

- عضو گروه تحقيق و اجراي خدمات مرجع از راه دور کتابخانه و مرکز اطلاع رساني مرکز تحقيقات مخابرات ايران.

- نورزي، يعقوب (1380). طرح پيشنهادي ايجاد کتابخانه ديجيتالي براي مرکز اطلاع‌رساني امور مشارکت زنان رياست جمهوري.

- نورزي، يعقوب (1380). پروژه کتابخانه ديجيتالي "معرفي، ارزيابي و شرح خدمات" مرکز تحقيقات مخابرات ايران.

- نورزي، يعقوب (1378). "طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع رساني براي کتابخانه‌هاي شرکت مخابرات مستقر در استان تهران؛ پايان نامه کارشناسي ارشد".

- مديريت و همکاري در پروژه نمايه سازي ماشيني سازمان انرژي اتمي ايران.

جوايز و افتخارات:

- کسب رتبه اول پژوهشگران چهارمين جشنواره هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در بخش کتاب با عنوان : کتابخانه هاي ديجيتالي: رابط کاربر (27 آذر 1392).

- پژوهشگر برتر دانشگاه قم (1392).

- کسب عنوان دانشجوي برتر دکتري در "دومين (1390) جشنواره ملي دانشجويي برترين‌هاي سال کتابداري و اطلاع رساني ايران"

آثار علمي و پژوهشي:

کتاب هاي چاپ شده:

تاليف :

1. نوروزي، يعقوب (1392). کتابخانه هاي ديجيتالي: رابط کاربر. قم: دانشگاه قم.

ترجمه :

 1. دال، مارک؛ بانرجي، کايل؛ و اسپالتي، مايکل (1392). يکپارچه‌سازي خدمات کتابخانه‌هاي ديجيتالي. ترجمه مهدي عليپورحافظي، يعقوب نوروزي و حميدرضا رادفر. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات.
 2. تنانت، روي (1384). "XML در کتابخانه‌ها"؛ ترجمه يعقوب نوروزي و ديگران. تهران: نشر چاپار.
 3. استيلو، فردريک (1383). "راهنماي ايجاد کتابخانه‌هاي مجازي"؛ ترجمه يعقوب نوروزي و ديگران. تهران: نشر چاپار.
 4. آرمز، ويليام واي. (1382). "کتابخانه‌هاي ديجيتالي"، ترجمه يعقوب نوروزي و ديگران. تهران: نشر قو.

کتاب هاي نقد شده:

 1.  شهبازي. رحيم؛ نوري، بابک (1392). طراحي و مديريت وب سايت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني. ويراستاران علمي محمد خودي‌زاده، داريوش عليمحمدي،‌ سپيده فهيمي‌فر. تهران: کتابدار (کتاب ماه کليات، 190، مهر 1392).
 2. ام. کاتلين کرن (1391). مرجع مجازي: بهترين رويکردها. علي اکبر خاصه، رحيم عليجاني. تهران: کتابدار. (کتاب ماه کليات، 183، اسفند 1391).
 3. نياکان، شهرزاد (1390). نمايه سازي ماشيني. تهران: کتابدار. (کتاب ماه کليات، 173، ارديبهشت 1391).
 4. 4. نمايه‌سازي و چکيده نويسي (1391). مجموعه مقالات يازدهمين همايش سراسري انجمن علمي-دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه الزهرا(س) 29و30 ارديبهشت. به کوشش رويا برادر و زهره احمدي‌فرد. تهران: کتابدار. (کتاب ماه کليات، 174، خرداد 1391).
 5. هانسون، آرديس؛ لوبوتسکي، لوين بروس(1388). ايجاد کتابخانه مجازي. ترجمه صديقه محمداسماعيل. تهران: کتابدار. (کتاب ماه کليات، 148، فروردين 1389).
 6. عليدوستي، سيروس؛ شهرياري پرويز؛ باقري، محمدعلي(1388). "طراحي پايگاه وب دستگاه‌هاي دولتي: اطلاعات و ارتباطات" تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، چاپار. (کتاب ماه کليات، 150، خرداد 1389).
 7. مجموعه مقالات همايش وب سايت کتابخانه‌هاي دانشگاهي (1388). معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل و انجمن کتابداري و اطلاع‌رساني شاخه مازندران؛ به کوشش افشين موسوي چلک، سيدعلي اصغر رضوي و ميترا قياسي. تهران: کتابدار. (کتاب ماه کليات،152، مرداد 1389).
 8. به‌پژوه، احمد (1388). "ازداواج موفق و خانواده سالم، چگونه". تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان. (نقد ادبي، موسسه تسنيم نور، 1388).
 9. مومن‌زاده، غلامرضا. (1387) "کتابخانه الکترونيکي"، شيراز: نويد شيراز. (کتاب ماه کليات، 139، تير1388).
 10. کاظم‌پور، زهرا؛ اشرفي ريزي، حسن (1387). مقدمه‌‌‌اي بر نمايه‌سازي و چکيده‌نويسي (راهنماي علمي). تهران: نشر چاپار. (کتاب ماه کليات، 146، بهمن 1388).
 11. گوپال، کريشان. (1382). "کتابخانه‌هاي ديجيتالي در عصر اطلاع‌رساني الکترونيکي"؛ ترجمه عليرضا رستمي گومه؛ ويراسته حسين مختاري معمار، تهران: نشر چاپار. (کتاب ماه کليات 116-117، مرداد و شهريور 1386).

مقاله‌هاي چاپ شده:

تاليف:

1. Jalaifard, M.; Norouzi, Y.; Esfandiari moghadam A. (2013).Analyzing Web Citations Availability and Half-Life in Medical Journals: A Case Study in an Iranian UniversityAslib proceedings; Vol. 65, No. 3. pp. 242-261.

2. Harri, N.; Norouzi, Y. (2011) “Determining evaluation criteria for digital libraries' user interface: A review”. The Electronic Library; Vol. 29, No. 5, pp. 698 –722.

3. نوروزي، يعقوب، سوري، فرشته (1393). ارزيابي موتورهاي جستجو در بازيابي تصاوير بر اساس نمايه­سازي مبتني بر متن و محتوا. فصلنامه علمي پژوهشي کتابداري و اطلاع رساني، دوره 17، شماره 1 (بهار).

4. نوروزي، يعقوب؛ جعفري فر، نيره (1393). عوامل انساني موثر در توسعه کتابخانه ديجيتالي. فصلنامه تحليلي پژوهشي کتاب مهر. دوره 5، شماره 13 (تابستان). 22-53.

5. نوروزي، يعقوب؛ سخنوري، نعيمه (1393). بررسي ميزان رعايت عناصر مدل رفتار اطلاع يابي اليس در نرم‌افزارهاي کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران. فصلنامه علمي پژوهشي پردازش و مديريت اطلاعات. دوره 29، شماره 4 (تابستان). 949-978.

6. نوروزي، يعقوب؛ خويدکي، سمانه؛ کريمي، رضا (1392). بررسي شيوه هاي استفاده طلاب حوزه علميه قم از فناوري وب 2. فصلنامه علمي پژوهشي دو فصلنامه دين و ارتباطات. دوره 20، شمارة 3 ( پاييز و زمستان) پياپي 44، 137-160.

7. نوروزي، يعقوب؛ حاج احمدي، سيمين (1393). مفهوم ربط در نظام هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات. ماهنامه الکترونيکي ارتباط علمي. دوره29، شماره3 (ارديبهشت)، پياپي96. 1-18

8. نوروزي، يعقوب؛ عربلو، حميد؛ مقصودي، آرزو (1393). بررسي ميزان رضايت از ارائه خدمات کتابخانه مرکزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي با رويکرد بازاريابي. فصلنامه علمي پژوهشي دانش شناسي. سال ششم، 23 (زمستان)، 89-99.

9. حاج احمدي، سيمين؛ نوروزي، يعقوب (1393). مقدمه اي بر ايکس ام ال و کاربرد آن در کتابخانه ها. کتاب ماه علوم اجتماعي دوره جديد، سال هجدهم (فروردين، 73): 73-78.

10. اسفندياري مقدم، عليرضا؛ رزمي، مسعود؛ نوروزي، يعقوب (1392). کيفيت خدمات کتابخانه‌هاي ايران (بررسي پژوهش‌هاي مدل ليب‌کوآل در ايران). فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات کتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، دوره 47، 2 (تابستان)، 191-208.

11. نوروزي، يعقوب؛ چمرلو علي (1392). "بررسي رابطه جنسيت و رضايت شغلي با خلاقيت کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مرکزي". فصلنامه علمي و پژوهشي دانش شناسي، دوره ششم، 20 (بهار)، 109-120.

12. نوروزي، يعقوب؛ جعفرپور، اسماعيل (1392). " بررسي وضعيت آمادگي الکترونيکي کتابخانه هاي دانشگاهي مورد مطالعه: کتابخانه هاي دانشگاه تبريز "، فصلنامه علمي پژوهشي کتابداري و اطلاع رساني، دوره شانزدهم، 1 (بهار).

13. نائيچ، الهام؛ نوروزي، يعقوب؛ حميدي، محسن (1391). "ديجي کوال ابزاري براي سنجش کيفيت کتابخانه‌هاي ديجيتال: مطالعه موردي در کتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاداسلامي واحد بروجرد از ديدگاه کاربران". فصلنامه دانش شناسي، دوره5، شماره 17، (تابستان): 85-104.

14. نوروزي، يعقوب (1391). تفکر عنکبوتي”. پايگاه تحليلي خبري ليزنا". سخن هفته شماره 81. 15 خرداد.

15. نوروزي، يعقوب (1390). ارائه الگويي براي تعيين ميزان اهيمت ويژگي هاي رابط کاربر در کتابخانه هاي ديجيتالي ايران. فصلنامه علمي پژوهشي پردازش و مديريت اطلاعات". (ويژه نامه ذخيره بازيابي و مديريت اطلاعات)، (زمستان): 213-236.

16. نوروزي، يعقوب؛ جعفرپور، اسماعيل (1390). "ارائه شاخص‌‌هاي سنجش آمادگي الکترونيکي در کتابخانه‌هاي دانشگاهي براساس مدل IUP". فصلنامه علمي و پژوهشي پردازش و مديريت اطلاعات". دوره 27، شماره 2(زمستان): 479-494.

17. نوروزي، يعقوب (1390). "ارزيابي کتابخانه‌هاي ديجيتالي: چارچوب نظري". فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطلاعات، دوره ،22، شماره4 (زمستان): 6-24.

18. صميعي، ميترا؛ نوروزي، يعقوب؛ حاجي زين العابديني، محسن؛ طاهري، سيد مهدي؛ عليپور حافظي، مهدي (1390). "معيارهاي انتخاب نرم افزار کتابخانه ديجيتالي". کتاب ماه کليات، شماره11 (آبان 167.(

19. نوروزي، يعقوب؛ عبدالمجيد، اميرحسين (1390). "تعاملات انساني واسط‌هاي غيرانساني: تاملي بر محيط رابط کاربر در فرايند آموزش‌هاي از راه دور" کتاب ماه کليات، دوره 14، شماره 9 (شهريور، 165): 86-94.

20. نوروزي، يعقوب؛ عربلو، حميد (1390). "بررسي کاربرد اصول بازاريابي در ارائه خدمات اطلاعاتي در کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ". فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات کتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، دوره 44، شماره 52 (شهريور).

21. نوروزي، يعقوب (1390). "محورهاي توسعه کتابخانه‌هاي ديجيتالي". فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات کتابخانه‌هاي عمومي، دوره 17، شماره 1(بهار).

22. نوروزي، يعقوب (1390). "تحليلي بر کاربرمداري رابط کاربر کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران و ارائه الگوي پيشنهاد". فصلنامه علمي و پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات، دوره 26، شماره 3، (بهار).

23. نوروزي، يعقوب؛ تلخابي، مهدي (1390). "نقش سواد اطلاعاتي در توليد علم". مجموعه مقالات اولين همايش نقش سواد اطلاعاتي در توليد علم و ثروت. دانشگاه پيام نور قم، فروردين 1390: 132-139.

24. صميعي، ميترا؛ نوروزي، يعقوب؛ حاجي زين‌‌العابديني، محسن؛ طاهري، مهدي؛ عليپور حافظي، مهدي (1390). " معيارهاي انتخاب نرم افزار کتابخانه ديجيتالي". کتاب ماه کليات، شماره 166.

25. نوروزي، يعقوب؛ بيات، بهروز (1389) "بررسي خدمات کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران و جهان: معرفي خدمات پيشنهادي براي کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران" فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات کتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، دوره 44، شماره 53 (پاييز).

26. نوروزي، يعقوب (1389). "ارزيابي رابط کاربر کتابخانه‌هاي ديجيتالي ايران مبتني بر معيارهاي موجود در متون و منابع ". فصلنامه علمي و پژوهشي (ويژه نامه کتابخانه‌هاي ديجيتالي فصلنامه اطلاع شناسي)، دوره 7، شماره 27(بهار).

27. نوروزي، يعقوب؛ نعمتي، سحر(1389). "ارزيابي نرم افزارهاي پارآذرخش، نوسا و نمايه (ايلا نرم افزار) در بازيابي اطلاعات". فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات کتابخانه‌هاي عمومي، دوره 16، شماره1، (بهار).

28. نوروزي، يعقوب (1389). "بررسي ميزان رعايت معيارهاي ارزيابي رابط کاربر در صفحات وب فارسي کتابخانه‌هاي ديجيتالي خودساخته و خريداري شده در ايران". فصلنامه علمي و پژوهشي تحقيقات کتابخانه‌هاي عمومي، دوره 16، شماره، 3 (پاييز).

29. نوروزي، يعقوب؛ تلخابي، مهدي؛ عليپورحافظي، مهدي (1389). "بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيات عملي دانشگاه اراک در استفاده از اينترنت". فصلنامه علمي و پژوهشي دانش‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال. دوره 3، شماره 10 (پاييز).

30. نوروزي، يعقوب؛ حريري، نجلا (1388). "تعيين معيارهاي ارزيابي رابط کاربر کتابخانه‌هاي ديجيتالي: رويکرد متن پژوهانهفصلنامه علمي و پژوهشي کتابداري و اطلاع‌رساني مشهد. دوره 12، شماره 3 (پائيز).

31. نوروزي، يعقوب، اماني، عبدالباقر، اسفندياري، عليرضا (1388). "بررسي ميزان کاربرد اينترنت در کتابخانه­هاي دانشگاهي شهر قم" فصلنامه علمي و پژوهشي دانش‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال. دوره 2، شماره 7 (زمستان).

32. نوروزي، يعقوب (1388). "درآمدي بر سيستم‌هاي مديريت فراداده". فصلنامه کتاب، دوره 20، شماره 4 (زمستان). 65-80.

33. اسفندياري مقدم، عليرضا؛ نوروزي، يعقوب؛ رزاقي، ناهيد (1388). "امکان سنجي شبکه سازي کتابخانه هاي دانشگاهي شهر اراک". ماهنامه اطلاع يابي و اطلاع رساني، شماره 21 (تير) 34-47.

34. عبدالمجيد، اميرحسين؛ نوروزي، يعقوب (1387). "مروري بر کتابسنجي تعاريف و کاربردها" کتاب ماه کليات دوره يازدهم 3 (ارديبهشت، 125): 15-24.

35. نوروزي، يعقوب؛ عبدالمجيد، اميرحسين. (1387). "گامهاي عملي پياده‌سازي مديريت دانش در کتابخانه‌ها" مجموعه مقالات اولين همايش منطقه‌اي کتابخانه‌ها: مراکز مديريت دانش، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، خرداد 1387: 97-118.

36. رضائي، نفيسه؛ نوروزي، يعقوب (1387). امکان سنجي ارائه خدمات اشائه گزينشي اطلاعات به اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان. ماهنامه اطلاع يابي و اطلاع رساني، شماره 16(بهمن): 16-29.

37. نوروزي، يعقوب. (1386). "رابط کاربر در محيط نظام‌هاي بازيابي اطلاعات". اطلاع شناسي. سال چهارم، 1و2 (پائيز و زمستان): 163-178.

38. نوروزي، يعقوب. (1386). "بازاريابي خدمات اطلاعاتي در مراکز اطلاع رساني". اطلاع‌شناسي (ويژه نامه اقتصاد اطلاعات)؛ دوره چهارم، 3و4 (تابستان): 69-88.

39. نوروزي، يعقوب؛ کمالي، کاظم. (1386). "نقش کتابخانه‌ها در جامعه دانش مدار" فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات؛ دوره بيست سوم، 1و2 (پاييز و زمستان): 107-124.

40. نوروزي، يعقوب. (1386). "توسعه کتابخانه‌هاي ديجيتالي" کليات کتاب ماه، دوره دهم، 8-9 (مرداد و شهريور116-117): 32-39.

41. نوروزي، يعقوب. (1386). "معماري پايگاه اطلاعاتي" فصلنامه کتاب، دوره نوزدهم، 1 (بهار): 155-168.

42. نوروزي، يعقوب؛ عليپور حافظي، مهدي. (1384). " آموزش از راه دور و نقش کتابخانه‌هاي ديجيتالي دانشگاهي" فصلنامه کتاب؛ دوره شانزدهم، 3 (پاييز): 13-20.

43. نوروزي، يعقوب. (1383). "شاخص‌هاي ارزيابي کتابخانه‌هاي ديجيتالي". اطلاع‌شناسي. دوره اول، 3 (بهار): 73-92.

44. نوروزي، يعقوب؛ عليپورحافظي، مهدي. (1382). "خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌هاي مجازي". فصلنامه کتاب؛ دوره چهاردهم، 1 (بهار): 87-96.

45. نوروزي، يعقوب. (1382). "کتابداران کتابخانه‌هاي ديجيتالي". فصلنامه کتاب؛ دوره چهاردهم، (4) (زمستان 1382): 74-91.

46. نوروزي، يعقوب؛ عليپورحافظي، مهدي (1380). "کتابخانه‌هاي ديجيتالي". فصلنامه کتاب، دوره دوازدهم، 4 (زمستان): 84-103.

47. نوروزي، يعقوب. (1379). "طرح پيشنهادي ايجاد شبکه اطلاع‌رساني براي کتابخانه‌هاي شرکت مخابرات مستقر در استان تهران". فصلنامه کتاب، دوره يازدهم، 1 (پاييز): 76-90.

ترجمه:

1. آريلا اورلي آرنتزن بچينا و مارتين نوسي نللا (1389). "عوامل موفقيت در پياده‌سازي سيستم‌هاي مبتني بر دانش". ترجمه يعقوب نوروزي؛ سيما اسماعيل­زادحجبي، کتاب ماه کليات، 153 (شهريور)

2. فيدر، جان. "صنايع دانش". ترجمه يعقوب نوروزي؛ دايره‌المعارف کتابداري و اطلاع‌رساني، جلد دوم، 1385: ص. 1157-1165.

3. "آزمون HEP براي درجه‌بندي قابليت استفاده وب سايت"؛ ترجمه يعقوب نوروزي، مجله وب (بهمن 82)

4. "سند، محتوا و دانش: چگونه آنها را مديريت مي کنيد"؛ ترجمه يعقوب نوروزي، مجله وب (شهريور 1382)

5. اولريخ، پاول اس. (1382). "گامي بزرگ بسوي کتابخانه مجازي: اهميت کتابخانه مجازي براي کتابخانه‌هاي عمومي" ترجمه يعقوب نوروزي. فصلنامه پيام کتابخانه، دوره سيزدهم، 1و2 (بهار و تابستان): 60-68.

6. ايوز، کولين. (1382). "کسب و کار و تجارت الکترونيکي". ترجمه يعقوب نوروزي. فصلنامه علمي پژوهشي مديريت، دوره سيزدهم (فروردين و ارديبهشت): 58-61.

7. ”مديريت دانش“. ترجمه يعقوب نوروزي؛ ماهنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني وب، 29 (آبان 1381): 76.

8. "استفاده از اينترنت در کتابخانه‌ها"؛ ترجمه يعقوب نوروزي، مجله اطلاع (آبان 1380)

9. فدراسيون کتابخانه‌هاي ديجيتالي (1380). "ديجيتالي کردن چرا" ترجمه يعقوب نوروزي؛ فصلنامه پيام کتابخانه؛ 42 ( پاييز): 51-62.

در دست داوري :

1. طاهري، سيد مهدي؛ رستمي، سهراب؛ نوروزي، يعقوب (1393). طراحي پروفايل کاربردي فراداده‏اي پايگاه‏هاي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي. (فصلنامه علمي پژوهشي مديريت و پردازش اطلاعات).

2. نوروزي، يعقوب؛ خويدکي، سمانه؛ (1393). کتابخانه ديجيتالي معنايي اجتماعي: دورنمايي براي کتابخانه‌هاي ديجيتالي در ايران.

مقالات ارائه شده و چاپ شده در همايش ها و کنفرانس هاي علمي:

1. نوروزي، يعقوب؛ جعفري فر، نيره (1393). اخلاق حرفه اي در علم اطلاعات: موانع توسعه، ضرورت ترويج، و راهکارهاي نهادينه کردن آن. همايش ملي اخلاق حرفه اي در علم اطلاعات 22 آبان 1393.

2. نوروزي، يعقوب؛ جهانگيري، سعيده، رجب‌زاده عصارها، اميرحسين (1393). ارگونومي نرم افزار: مؤلفه‌هاي مطرح در کاربردپذيري و دسترس‌پذيري. همايش ملي تعامل انسان و اطلاعات. دانشگاه خوارزمي، 7 آبان 1393.

3. نوروزي، يعقوب، هماوندي، هدي (1393). تأملي بر مشکلات نگارشي زبان فارسي در تعامل انسان و اطلاعات. همايش ملي تعامل انسان و اطلاعات. دانشگاه خوارزمي، 7 آبان 1393. (پوستر)

4. نوروزي، يعقوب؛ خويدکي، سمانه؛ (1393). فناوري هاي معنايي- اجتماعي: دورنمايي براي آينده کتابخانه هاي عمومي در ايران. همايش ملي آينده پژوهشي کتابخانه هاي عمومي ايران (دو شنبه 5 خرداد 1393).

5. حاج احمدي، سيمين؛ نوروزي، يعقوب (1393). آينده پژوهي در کتابخانه ها: کاربرد فناوري معنايي در سازماندهي اطلاعات در نرم افزارهاي کتابخانه هاي ديجيتال. مجموعه مقالات اولين همايش بين المللي مديريت (2 فروردين 1393).

6. نوروزي، يعقوب؛ مجيدي، اکبر (1392). "ارزيابي کاربردپذيري کتابخانه هاي ديجيتالي: مروري بر متون". نخستين کنفرانس ملي کتابخانه ديجيتالي: يک دهه کتابخانه­هاي ديجيتالي در ايران با نگاهي به آينده. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران. 9 بهمن 1392.

7. نوروزي، يعقوب؛ جعفري فر، نيره (1392). "راهکارهاي توسعه کتابخانه ديجيتالي مطالعه موردي: ديدگاه مديران کتابخانه­هاي مرکزي­ دانشگاه­هاي دولتي شهر تهران". نخستين کنفرانس ملي کتابخانه ديجيتالي: يک دهه کتابخانه­هاي ديجيتالي در ايران با نگاهي به آينده. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران. 9 بهمن 1392.

8. نوروزي، يعقوب؛ خويدکي، سمانه (1392). "بررسي نقش فناوري وب2 در آموزش و پژوهش در حوزه هاي علميه: مطالعه موردي حوزه علميه قم". همايش ملي مطالعه در ايران: فرصت هاف تهديدها، آينده پيش رو. دانشگاه علامه طباطبايي، 28 آبان 1392.

9. عليپور حافظي، مهدي؛ جهاني يکتا، محمد مهدي؛ نوروزي، يعقوب (1391). "نيازهاي ابزاري، نرم‌افزاري و سيستمي در خدمات رصدخانه‌اي کتابخانه‌هاي نوين ". کنفرانس ملي هر کتابخانه يک رصدخانه، 3 بهمن . ص 77.

10. نوروزي، يعقوب. (1386). درآمدي بر سيستم‌هاي مديريت فراداده. "دومين کنفرانس داده کاوي ايران". (دانشگاه صنعتي امير کبير 21-22 آبان 1386).

فعاليت‌هاي داوري :

مجلات

- فصلنامه علمي-پژوهشي پردازش و مديريت اطلاعات، وابسته به پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران.

- فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتي، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.

- مجله علمي-پژوهشي مطالعات ملي کتابداري و سازماندهي اطلاعات، وابسته به سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.

- فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات کتابخانه‌هاي عمومي، وابسته به نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور.

- فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات کتابداري و اطلاع‏رساني دانشگاهي، وابسته به کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

- فصلنامه علمي- پژوهشي دانش شناسي، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال.

- ماهنامه تخصصي اطلاع رساني و نقد و بررسي کتاب- کليات (شابک 6741-1735) خانه کتاب ايران.

همايش‌ها

- همايش ملي تعامل انسان و اطلاعات. 7 آبان 1393. تهران. دانشگاه خوارزمي.

- نخستين کنفرانس ملي کتابخانه ديجيتالي: يک دهه کتابخانه­هاي ديجيتالي در ايران با نگاهي به آينده. 9 بهمن 1392. پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران.

- هشتمين کنفرانس ملّي و پنجمين کنفرانس بين‌المللي يادگيري و آموزش الکترونيکي. اسفندماه 1392. پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران با همکاري انجمن يادگيري الکترونيکي ايران

- همايش ملي مطالعه در ايران. دانشگاه علامه طباطبايي، 28 آبان 1392.

- نخستين کنفرانس ملي مديريت منابع اطلاعاتي وب (اسفند 1391). سازمان اسناد و کتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران با همکاري پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران.

- همايش کتابخانه‌هاي ديجيتالي: چارچوب‌ها و چالش‌هاي طراحي، بومي سازي، و پياده سازي، با تاکيد‌ بر علوم و فرهنگ اسلامي (اصفهان 19-20 اسفند ماه 1388). انجمن کتابخانه‌هاي ديجيتالي اسلامي، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السلام.

- گامهاي عملي پياده‌سازي مديريت دانش در کتابخانه‌ها. "اولين همايش منطقه‌اي کتابخانه‌ها: مراکز مديريت دانش". (دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 2/3/1387).

- عضو تيم داوري انتخاب پايان نامه برگزيده کتابخانه ملي ايران (1389و 90).

جشنواره ها:

- داوري جشنواره ملي فارابي (1391).

- عضو تيم داوري انتخاب پايان نامه برگزيده براي سومين دوره جشنواره برترين هاي سال کتابداري (1393). ششمين دوره اتحاديه انجمن هاي علمي- دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني ايران (ادکا).

- عضو تيم داوري انتخاب پايان نامه برگزيده براي سومين دوره جشنواره برترين هاي سال کتابداري (1392). ششمين دوره اتحاديه انجمن هاي علمي- دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني ايران (ادکا).

طرح پژوهشي:

- امکان سنجي ايجاد خدمات مرجع مجازي و الکترونيک در کتابخانه هاي دانشگاه هاي استان قم و ارائه الگو در اين زمينه (21/2/1393) دانشگاه آزاد واحدقم.

سخنراني‌ها و مصاحبه ها:

مصاحبه ها:

 • شرکت در برنامه با کتابداران فردا به عنوان کارشناس درزمينه ارزيابي کتابخانه هاي ديجيتالي (16/4/92)
 • شرکت در برنامه با کتابداران فردا به عنوان کارشناس در زمينه منزلت اجتماعي کتابداران (16/4/92)
 • نوروزي، يعقوب (1391). کتابخانه ديجيتالي؛ کمبودها و اميدها. خبرگزاري کتاب ايران (ايبنا). مرداد 1391.

سخنراني ها:

1. نوروزي، يعقوب؛ خويدکي، سمانه؛ (1393). فناوري هاي معنايي- اجتماعي: دورنمايي براي آينده کتابخانه هاي عمومي در ايران. همايش ملي آينده پژوهشي کتابخانه هاي عمومي ايران (دو شنبه 5 خرداد 1393).

2. نوروزي، يعقوب؛ مجيدي، اکبر (1392). "ارزيابي کاربردپذيري کتابخانه هاي ديجيتالي: مروري بر متون". نخستين کنفرانس ملي کتابخانه ديجيتالي: يک دهه کتابخانه­هاي ديجيتالي در ايران با نگاهي به آينده. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران. 9 بهمن 1392.

3. نوروزي، يعقوب؛ جعفري فر، نيره (1392). "راهکارهاي توسعه کتابخانه ديجيتالي مطالعه موردي: ديدگاه مديران کتابخانه­هاي مرکزي­ دانشگاه­هاي دولتي شهر تهران". نخستين کنفرانس ملي کتابخانه ديجيتالي: يک دهه کتابخانه­هاي ديجيتالي در ايران با نگاهي به آينده. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران. 9 بهمن 1392.

4. بررسي نقش فناوري وب2 در آموزش و پژوهش در حوزه هاي علميه: مطالعه موردي حوزه علميه قم. همايش ملي مطالعه در ايران. دانشگاه علامه طباطبايي، 28 آبان 1392.

5. نيازهاي ابزاري، نرم‌افزاري و سيستمي در خدمات رصدخانه‌اي کتابخانه‌هاي نوين. کنفرانس ملي هر کتابخانه يک رصدخانه. 3 بهمن 1391 (کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران).

6. کتابخانه ديجيتالي؛ کمبودها و اميدها. مصاحبه با خبرگزاري کتاب ايران (ايبنا). مرداد 1391. قابل دسترس در: http://www.ibna.ir/vdcg739q3ak9tt4.rpra.html

7. علم اطلاعات، روندها و تحولات جاري. (23/8/91، دانشگاه قم).

8. ملاحظاتي پيرامون طراحي رابط کاربر در سيستم هاي اطلاعاتي نوين. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات. (28/02/1390، دومين سخنراني علمي پژوهشگاه).

9. بررسي وضعيت موجود طراحي و توسعه کتابخانه هاي ديجيتالي ايران. نمايشگاه کتاب تهران" (19/2/1390، سلسله نشست هاي سراي اهل قلم کارنامه نشر).

10. نقش متخصصان اطلاعات در مديريت دانش. نمايشگاه کتاب تهران" (19/2/1390، سلسله نشست هاي سراي اهل قلم کارنامه نشر).

11. معيارهاي انتخاب نرم افزار کتابخانه ديجيتالي. "نمايشگاه کتاب تهران" (14/2/1390، سلسله نشست هاي سراي اهل قلم کارنامه نشر).

12. رابط کاربر کتابخانه‌هاي ديجيتالي. "نمايشگاه کتاب تهران" (17/2/1389 سلسله نشست‌هاي سراي اهل قلم کارنامه نشر).

13. نقش رابط کاربر در کتابخانه‌هاي ديجيتالي. "همايش ماهانه انجمن کتابداري و اطلاع‌رساني ايران" کتابخانه ملي ايران (9/4/1389).

14. تعاملات انساني واسط‌هاي غير انساني: تاملي بر محيط رابط کاربر در فرايند آموزش‌هاي از راه دور. " اولين همايش ملي فناوري آموزشي در عصر اطلاعات و ارتباطات" (دانشگاه شهيد چمران اهواز22-23 فروردين 87).

15. گامهاي عملي پياده‌سازي مديريت دانش در کتابخانه‌ها. "اولين همايش منطقه‌اي کتابخانه‌ها: مراکز مديريت دانش". (دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 2/3/1387).

16. درآمدي بر سيستم‌هاي مديريت فراداده. "دومين کنفرانس داده کاوي ايران". (دانشگاه صنعتي امير کبير 21-22 آبان 86).

17. کتابداران کتابخانه‌هاي ديجيتالي. "اولين همايش دانشجويي دانشگاه نبي‌اکرم: کتابخانه‌هاي ديجيتالي: مفاهيم و چالشها (تبريز 10 خرداد 1386).

18. خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌ها. "سومين همايش سراسري کتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه الزهرا: اينترنت و کاربرد آن در کتابخانه‌ها". (دانشگاه الزهرا، اريبهشت 1381).

پايان‌نامه‌هاي راهنمايي شده کارشناسي ارشد:

1. رحيمي، شهين. (1387). "امکان سنجي ايجاد کتابخانه ديجيتالي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

2. رضايي، نفيسه. (1387). "امکان سنجي ارائه خدمات اشاعه گزينشي اطلاعات به اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

3. نعمتي، سحر. (1387). "ارزيابي نرم افزارهاي پارآذرخش، نوسا و نمايه(ايلا نرم افزار) در بازيابي اطلاعات" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

4. اماني، باقر. (1388). "بررسي ميزان کاربرد اينترنت در کتابخانه­هاي دانشگاهي شهر قم". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

5. سليماني، حسين. (1388). "بررسي ميزان رضايت و عوامل موثر بر استفاده ازپايگاههاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه تبريز". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

6. تلخابي، مهدي. (1388). " بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه اراک در استفاده از اينترنت". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

7. عربلو، حميد. (1388) "بررسي کاربرد اصول بازاريابي در ارائه خدمات اطلاعاتي در کتابخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات " پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

8. جعفرپور، اسماعيل. (1388) "بررسي ميزان آمادگي الکترونيکي کتابخانه‌هاي دانشگاه تبريز" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

9. جلالي فرد، مريم. (1388). " بررسي مقايسه اي وضعيت استناد به منابع اينترنتي در مقالات مجلات علمي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي طي سالهاي 1384 1388". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

10. فرزايي، حسنا (1389). " بررسي ميزان رضايت و عوامل موثر براستفاده ازپايگاههاي اطلاعاتي پيوسته توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي کرمانشاه". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

11. درم نثاري، مهدي (1390). "سنجش کيفيت کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در شهرستان تبريز با استفاده از مدل لايب کوال". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

12. اقليم، آزاده (1390). "بررسي موانع استفاده از فناوري اطلاعات بر آموزش دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه پيام نور تنکابن". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

13. چمرلو، علي (1390). "بررسي تاثير جنسيت و رضايت شغلي بر خلاقيت کتابداران کتابخانه هاي عمومي استان مرکزي". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

14. شگفت، زهرا (1391). "بررسي روند توليدات نويسندگان ايراني در زمينه فني و مهندسي با استناد به پايگاههاي اطلاعاتي IEEE, Science direct ". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

15. اميراينانلو، الهه (1391). بررسي انگيزه‌هاي ايجاد پيوند در وب سايت موسسات تحقيقاتي و مراکز استاني وابسته به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات همدان.

16. متظهري کالياني، شهناز (1391). ارزيابي رابط کاربر در صفحات وب انگليسي کتابخانه‌هاي ديجيتالي ملي برگزيده براساس معيارهاي موجود در متون و منابع. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

17. شمس الدين، مريم (1391). بررسي خصوصيات پيوندهاي فراسايتي در وب سايت کتابخانه هاي دانشگاه هاي مادر شهر تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات همدان.

18. رجبي، سيد منصور (1391). بررسي مقايسه‌اي ميزان کارآمدي موتورهاي جستجوي فارسي به لحاظ بازيابي اطلاعات. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

19. رمضاني، اکرم (1391). ارزيابي برون داد علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي قم بر اساس شاخص هرش (Hirsch). پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات همدان.

20. منصوري، مريم (1391). ارزيابي مکاشفه اي محيط رابط کاربر پايگاه هاي اطلاعاتي فارسي (مگ ايران و سيد) بر اساس مدل نيلسن. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه علامه طباطبايي.

21. متظهري، شهناز (1391). ارزيابي رابط کاربر کتابخانه‌هاي ديجيتالي ملي برگزيده جهان: معرفي معيارهاي پيشنهادي براي کتابخانه ديجيتالي کتابخانه ملي ايران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

22. نورپور، احمد (1391). بررسي مديريت مجموعه منابع ديجيتال در کتابخانه‌هاي دانشگاه‌هاي دولتي مستقر در شهر تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات همدان.

23. شادپوري، داوود (1390). بررسي کاربردپذيري پايگاه­هاي اطلاعاتي ناپيوسته اسلامي مبتني بر اصطلاحنامه بر اساس استانداردهاي ايزو 16982 و ايزو 9241. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

24. بيات، مريم (1391). بررسي نقش فن آوري اطلاعات در ارتقاء کيفيت مطالعاتي کاربران کتابخانه هاي عمومي شهرستان تويسرکان. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

25. عباس نژاد متانکلايي، مجتبي (1391). بررسي تطبيقي مديريت مجموعه منابع چاپي با مديريت مجموعه نسخ خطي. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات همدان.

26. سلطانعلي دستجردي، حميده (1392). ارزيابي رابط کاربر کتابخانه ديجيتالي سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران براساس انتظارات کاربران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس همدان.

27. شهبازي، فرزاد (1392). بررسي ميزان استفاده نرم افزارهاي کتابخانه ديجيتالي ايران از ويژگي‌هاي سيستم خبره در بازيابي اطلاعات. پايان‌نامه کارشناسي ارشد ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

28. سخنوري بخشايش، نعيمه (1392). بررسي ميزان همخواني رابط کاربر کتابخانه هاي ديجيتالي ايران با عناصر رفتار اطلاع‌يابي مدل اليس. پايان‌نامه کارشناسي ارشد ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس همدان.

29. سوري، فرشته (1392). ارزيابي موتورهاي جستجو در بازيابي تصاوير براساس نمايه سازي مبتني برمتن و محتوا. پايان‌نامه کارشناسي ارشد ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

30. غلامعلي، اکبر (1392). "مقايسه رابطه بلوغ فناوري اطلاعات و مديريت دانش در سازمانها (مطالعه موردي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي)". پايان نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

31. نوابي، طيبه (1392). تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان و مديريت کتابخانه هاي دانشگاه شيراز. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد واحد همدان.

32. آتشکار، مريم (1392). بررسي ميزان اطلاعات دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران در مورد Google Scholar. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد واحد همدان.

33. معرفت، بهروز (1392). بررسي رابطه بين مديريت زمان و اثربخشي سازماني کتابداران کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي تهران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

34. نيکزاد، مريم (1392). بررسي پايان­­نامه­هاي کارشناسي ارشد دانشگاه­هاي دولتي شهر تهران در حوزه کتابداري و اطلاع­رساني در دوره زماني 1377 تا 1391. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

دانشگاه قم:

1. خويدکي، سمانه (1391). بررسي ميزان آشنايي طلاب حوزه علميه قم با فناوري وب 2. پايان‌نامه کارشناسي ارشد ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

2. فلسفين، سکينه (1391). بررسي ميزان مطابقت کتاب هاي مرجع فارسي کودکان و نوجوانان با معيارهاي کتاب هاي مرجع کودکان ونوجوانان (1390-1385). پايان‌نامه کارشناسي ارشد ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

3. بلاغي اينالو، رويا (1391). امکان سنجي ايجاد خدمات مرجع الکترونيک درکتابخانه هاي دانشگاه شيراز . پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

4. هماوندي، هدي (1392). بررسي مشکلات جستجو و بازيابي تصاوير در موتورهاي کاوش برگزيده مبتني بر ويژگي هاي نگارشي زبان فارسي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

5. جعفري فر، نيره (1392). شناسايي عوامل موثر بر توسعه سيستم کتابخانه ديجيتالي کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران ، پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

6. حفيظي درچه، زينب (1392). بررسي نقش مشارکتي کتابداران در توسعه نرم افزارهاي کتابخانه اي از ديدگاه شرکت هاي توليد کننده اين نرم افزارها، پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

7. جهانگيري، سعيده (1392). بررسي دسترس پذيري نرم‌افزارهاي کتابخانه ديجيتالي ايران بر اساس ايزو9241، کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

8. غلامي، بنفشه (1393). بررسي فرآيندهاي مديريت دانش در وب سايت کتابخانه هاي ديجيتالي ايران. پايان نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه قم.

پايان‌نامه‌هاي مشاور کارشناسي ارشد:

1. رسول‌زاده، مريم (1387). "تحليل استنادي مآخذ پايان­نامه­هاي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سالهاي 86- 1382" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

2. صادري، فاطمه. (1387). " بررسي وضعيت ايجاد امانت بين کتابخانه اي در کتابخانه‌هاي مراکز آموزش کشاورزي تحت پوشش سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات کشاورزي" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

3. رزاقي، ناهيد. (1387). "امکان سنجي شبکه‌سازي کتابخانه‌هاي دانشگاهي شهر اراک از ديدگاه مديران و کارشناسان آنها" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

4. تروهيد، نفيسه. (1388). "بررسي وضعيت وب­سايتهاي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور بر اساس معيارهاي موجود در متون و منابع مرتبط". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

5. چراغي، علي. (1388). "بررسي رفتار اطلاع‌يابي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

6. بهاري‌موفق، زهره. (1388). "بررسي بازيابي و همپوشاني نتايج جستجو در ابرموتورها و موتورهاي جستجوي وب بر اساس کليدواژه‌هاي پزشکي". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

7. يغمائي سابق، مهسا (1388). "تاثير آموزش ضمن خدمت براي کارآيي و اثربخشي کارکنان کتابخانه هاي عمومي شهر تبريز" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

8. حسيني شعار، منصوره (1388). "تحليل عاملي عوامل موثر بر استفاده کتابداران کتابخانه­هاي دانشگاهي همدان از وب 2" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

9. سليمي، زينب (1388). "بررسي وضعيت جذابيت وب سايتهاي فارسي کودکان و نوجوانان" پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

10. برسان، خدابخش (1390). "بررسي نيازسنجي از مخاطبان در مورد انتخاب منابع و ميزان رضايتمندي کاربران از منابع در کتابخانه هاي عمومي استان اردبيل در سال 1388". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

11. اسماعيل زاد حجبي، سيما (1389). "تحليل استنادي طرح‌هاي پژوهشي اعضاء هيات علمي دانشکده داندانپزشکي تبريز جهت تعيين الگوي رفتار اطلاع يابي پژوهشگران 88-83. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

12. بزرگ ضيابري، فرهاد (1389). "آسبب شناسي بهره گيري از فن آوري اطلاعات در آموزش و پرورش: مورد پژوهي مدارس متوسطه شهر رشت". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

13. بروجرديان، مرجان (1390). "بررسي رفتار اطلاع يابي دانشجويان کارشناسي دانشگاه پيام نور فراهان". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

14. دارابي، فاطمه (1390). "بررسي توانمندي کتابخانه‌هاي عمومي استان لرستان در فراهم‌آوري ابزارها و زمينه‌هاي توسعه سواد اطلاعاتي از ديدگاه دانشجويان عضو اين کتابخانه". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

15. ناييج، الهام (1390). "ارزيابي خدمات کتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد بر اساس مدلDigiqual ". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

16. رزمي شندي، مسعود (1391). "ارزيابي کيفيت خدمات کتابخانه و مرکز اطّلاع‌رساني دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از مدل ليب‌کوال". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

17. قاسمي، رحيم (1391). "بررسي وضعيت اجراي قانون واسپاري در کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران طي سال­هاي 1381-1390". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

18. فريدوني ولاشجردي، فاطمه (1391). "بررسي کارايي روش اشاعه گزينشي اطلاعات ((SDI از ديدگاه رايزنان فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي". پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

19. تيموري، مژگان (1391). ارزيابي کيفيت خدمات کتابخانه مرکزي دانشگاه کردستان با استفاده از ابزار لايب کوال. دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

20. صائب نجار، اعظم (1391). تحليل هزينه- سودمندي منابع اطلاعاتي الکترونيکي کتابخانه مرکزي دانشگاه بوعلي سينا. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

21. اسکندري، فاطمه (1392). ارزيابي کيفيت وب سايت هاي فارسي حوزه داروهاي گياهي بر اساس مقياس ديسرن در سال 1391. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

35. تفضلي، مريم (1392). شناسايي وضعيت توليدات علمي پنج دانشگاه برتر علوم پزشکي در پايگاه استنادي ISI از سال 2007 الي 2011. پايان‌نامه کارشناسي ارشد ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس همدان.

36. خانعلي لو، رابعه (1392). ارزيابي کيفيت خدمات در کتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور در استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل لايب کوآل. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

37. موسوي، بتول سادات (1393) عوامل مؤثر بر کاربرد فناوري اطلاعات در آرشيو­هاي ديجيتال صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

38. مستقيمي، شيرين (1393). بررسي جايگاه حرفه کتابداري از ديدگاه مديران کتابخانه هاي تخصصي صنعت برق. پايان‌نامه کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

39. جوکار، اکبر (1393). بررسي نقش فناوري هاي نوين اطلاعات در ذخيره و بازيابي اطلاعات در آرشيوهاي هاي ديداري سازمان صدا و سيما (مستقر در شهر تهران). کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان.

برگزاري دوره هاي آموزشي برگزار شده :

- برگزاري دروه آموزشي روش تحقيق پيشرفته. جهاد دانشگاهي قم. (براي کارکنان و هيات علمي جامعه المصطفي) (29 بهمن و 13 اسفند 92).

- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مهارت هاي تدوين و نگارش پايان نامه. پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداک). (25 آبان 1392).

- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با شيوه تدوين و انتشار مقالات علمي پژوهشي. موسسه زبان و فرهنگ شناسي- جامعه المصطفي (23 آبان 1392 و 13 آذر 1392).

- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مهارت هاي تدوين و نگارش پروپوزال. دانشگاه قم (ويژه دانشجويان) (8 آبان 1392).

- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با شيوه تدوين و انتشار مقالات علمي پژوهشي، دانشگاه قم (ويژه دانشجويان). 9 اسفند 91.

- برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مهارت هاي سواد اطلاعاتي، دانشگاه دارالحديث (ويژه اساتيد)، 5 بهمن 91.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي موضوعي، موسسه مصباح الهدي، 17-21 دي ماه 91.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي موضوعي، دانشگاه امام صادق، 21 اسفند 90.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي کتاب، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات 8 اسفند90.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي موضوعي، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات 9 آبان 90.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي موضوعي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران. تابستان و پاييز1390براي دو گروه.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي موضوعي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروي‌هاي مسلح، تابستان 1388.

- برگزاري دوره آموزشي نمايه سازي کتاب، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات اسفند 89.

- برگزاري دوره‌هاي آموزشي INIS)) International Nuclear Information System " پايگاه اطلاعات هسته اي سازمان ملل با تاکيد بر نمايه سازي اسناد" در سطح منطقه و سازمان انرژي اتمي ايران. (1385 و 1386).

دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده:

- دوره کامل (يک ماه ) سيستم مديريت کيفيت ISO9001

- TL9000 Planning & Implementation Training Course

- TL9000 Awareness Training Course

- دوره ICDL ( شامل Access, World, Windows, Excel)

- دوره مقدماتي Visual Basic

- کسب مدرک دوره آموزشي پيشرفته INIS در زمينه نمايه سازي بين المللي و ماشيني (International Nuclear Information System 2005) از آژانس بين المللي انرژي هسته اي از کشور اتريش؛ وين.

- دوره بهبود مديريت، سازمان انرژي اتمي ايران

- مطالعه سازمان‌هاي اطلاع رساني از نگاه تئوري‌هاي بازاريابي (پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران، 11الي 14 دي ماه 1386)

- زبان UML (Unified Modeling Language)

تعداد بازديد اين صفحه: 31184
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي - دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما