معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
شنبه 11 آذر 1402   22:27:35
 
صفحه اصلي ارتباط باما
پیوندهای مرتبط
اخبار انجمن
جلسه انجمن دانش آموختگان مورخ 18/1/89 اولين جلسه بعد از انتخابات ،درواحد خواهران تشکيل شد درجلسه مورخ18/1/89 دبير هيأت اجرايي و معاونت ايشان و مسئولين کميته هاي تخصصي تعيين گرديدند

صورتجلسه انجمن دانش آموختگان

 

اولين جلسه انجمن دانش آموختگان بعد از دومين انتخابات، مورخ 18/1/89 ساعت 12 با حضور آقاي رهبر ،آقاي فرجي،خانم پناه ،خانم کسري ،خانم سليماني ،خانم آقاجاني ،خانم بيگلري و خانم باقريان درواحد خواهران تشکيل شد . دراين جلسه آقاي فرجي به عنوان دبير هيأت اجرايي وخانم پناه به عنوان معاونت دبير هيأت اجرايي با نظر خواهي از حاضرين انتخاب گرديدند .همچنين کميته هاي تخصصي انجمن باتفکيک مسئوليت مشخص شد .سرکارخانم کسري ؛مسئول کميته آموزش ،سرکار خانم سليماني ؛مسئول کميته پژوهش ،سرکار خانم بيگلري ؛مسئول کميته فرهنگي ،سرکار خانم آقاجاني ؛مسئول کميته رفاهي وکارآفريني اجتماعي وآقاي فرزاديان مسئول امور مالي  انجمن تعيين شدند .

 

اهم موارد پيشنهادي:

-         پيگيري اخذ مکاني در ساختمان مرکزي براي دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه قم

-         دعوت از قائم مقام محترم دانشگاه براي شرکت در جلسه آينده

-         پيگيري تهيه مهر ،سربرگ وآرم براي انجمن توسط دبير محترم هيأت اجرايي

-         تشکيل جلسات انجمن هر ماه يک بار

دستور کار جلسه بعدي:ارائه طرحها و پيشنهادات کميته ها

-         آقاي رهبر

-         آقاي فرجي

-         خانم پناه

-         خانم کسري

-         خانم سليماني

-         خانم آقاجاني

-         خانم بيگلري

-         خانم باقريان

باتشکر

معاونت دبير هيأت اجرايي

پناه

 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 9523
Powered By Sigma ITID
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر انجمن دانش آموختگان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما