يكشنبه 12 آذر 1402   17:52:29
منوی شورای صنفیمنوی شورای صنفی
اخبار شورای صنفی اخبار شورای صنفی

معرفي دبير جديد شوراي صنفي کارکنان

همکاران گرامي
 اعضاي محترم شوراي صنفي کارکنان دانشگاه قم
باسلام و احترام
طي برگزاري جلسات بحث و بررسي پيرامون انتخاب دبير شوراي صنفي، اعضاي شوراي مرکزي، به اتفاق آراء،  ﺟﻨﺎﺏ آقاي محمدجواد مهرآبادي را به عنوان دبير شوراي صنفي کارکنان انتخاب نمودند. لازم به ذکر است پنجمين شوراي مرکزي صنفي کارکنان دانشگاه قم ﭼﻨﺪيپيش قبول مسئوليت نموده و از 16خردادماه 1395 رسما ﺁﻏﺎﺯ بهﮐﺎر ﻭ ﻓﻌﺎﻟيﺖ  خواهد نمود.
شورا زماني را لازم دارد تا اقدام به بررسي شرايط و اقدامات گذشته، وضعيت و شرايط موجود و تدوين اهداف و برنامه کاري براي يک دوره دوساله نمايد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻓﺮﺻﺖﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭﭘيﮕيﺮيﺑﺮﺧيﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﻨﻔي ﻓﻮﺭي ﭘيﺶﺭﻭ، ﺻﺒﺮ ﻭشکيبايي همکاران گرامي ﺑﻬﺘﺮين پشتوانه براي شوراي جديد خواهد بود.
هريک از کارکنان دانشگاه، عضوي از شوراي صنفي بوده و مي توانند موارد و مسائل صنفي حوزه کارمندي را به هريک از هفت عضو شوراي مرکزي، منتقل و مطرح نموده تا در شورا بررسي و راه کارهاي قانوني پيگيري آن اطلاع رساني شده و با مساعدت مسئولين و مديران دانشگاه به نتيجه برسانيم.
 ﻫﻤﭽﻨيﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪ همکاران ﻣﺤﺘﺮﻡ شاغل ﺩﺭ پرديس ﺧﻮﺍﻫﺮان ﻣﺒﻨيﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ نماينده¬اي رسمي در شوراي مرکزيﺻﻨﻔي، ﺑﺮحسب ﻭﻇيﻔﻪ ﻭ به¬پاس ارج نهادن به ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ گسترده اين همکاران ارجمند در پيگيري فعاليت هاي صنفي که سهم به سزا و نقش پررنگ ﻭ بي بديلشان در انتخابات اخير برهيچ کس پوشيده نيست، شوراي مرکزي صنفي، به زودي يکي از همکاران خانم را به عنوان رابط شوراي مرکزي  معرفي مي نمايد تا مشکلات و مسائل صنفي واحد خواهران ﺗﻮﺳﻂ ايشان ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍي ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ  و ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧي ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﻓﻌﺎﻟيﺖﻫﺎي ﺷﻮﺭﺍ ﻧيﺰ ﺍﺯ ﺍيﻦ ﻃﺮيﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡﮔيﺮﺩ.
با سپاس و آروزي توفيق
رحمان پورنمازيان، عقيل زارعي، محمدجواد مهرآبادي ، احمد اشعري، قربان صفاري، احمد بخشنده، جواد مرادي
تعداد بازديد اين صفحه: 5648
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

شوراي صنفي كاركنان دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما