يكشنبه 12 آذر 1402   16:55:35
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
اخبار دانشکدهاخبار دانشکده
اطلاعيه آزمون مهارت هاي زبان انگليسي و عربي دانشگاه قم تابستان1400
اطلاعيه كلاس آمادگي آزمون مهارت هاي زبان انگليسي دانشگاه قم تابستان1400
اطلاعيه آزمون مهارت هاي زبان انگليسي و عربي دانشگاه  قم  زمستان 1399
اطلاعيه كلاس آمادگي آزمون مهارت هاي  زبان انگليسي زمستان 1399
انتصاب معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
انتصاب دكتر عباس حبيب زاده به عنوان سرپرست مديريت برنامه ريزي آموزشي دانشگاه
ابقاي مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات عربي
انتصاب مدير گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي
برنامه زمانبندي مصاحبه دكتري آنلاين زبان و ادبيات فارسي روز چهار شنبه 99/7/2
برنامه زمانبندي مصاحبه دكتري آنلاين زبان و ادبيات فارسي روز سه شنبه 99/7/1
انتصاب مدير گروه علوم ورزشي دانشگاه
برنامه و زمان بندي كلاس آمادگي مهارت هاي زبان انگليسي تابستان 1399
ابقاء دكتر محسن اكبرپور به عنوان رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني
اطلاعيه كلاس آمادگي آزمون مهارت هاي زبان انگليسي تابستان 1399
اطلاعيه آزمون مهارت هاي زبان انگليسي و عربي تابستان 1399دانشگاه قم
اطلاعيه آزمون هاي پايان ترم نيمسال دوم 99-1398 دانشكده ادبيات و علوم انساني
اطلاعيه  برگزاري آزمون به تعويق افتاده مهارت هاي زبان انگليسي و عربي  دانشگاه قم
اطلاعيه  دفاع از رساله دكتري  دانشكده ادبيات و علوم انساني
انتصاب مدير گروه آموزشي علم  دانش شناسي
اطلاعيه تغيير زمان برگزاري آزمون مهارت هاي زبان انگليسي و عربي دانشگاه قم زمستان  1398
1 2 3
تعداد بازديد اين صفحه: 127091
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مجری سایت : شرکت سیگما