کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه قم
اطلاعیه های مهماطلاعیه های مهم
- برگزاري  دومين جلسه كميته داستگاهي
- برگزاري دوره دوم كرسي هاي ترويجي دانشگاه قم از دي ماه 97
پوسترپوستر
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 161641
تعداد بازديد از سايت: 126908447
تعداد بازديد زيرپورتال: 161641
اين زيرپورتال امروز: 118
در امروز: 29734
اين صفحه امروز: 118
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 6 ارديبهشت 1399 12:31:11
يكشنبه 5 دي 1395 طرح نامه كرسي هاي ترويجي

1

طرح نامه دكتر اقدس فاتحي

41

 طرح نامه دكتر اعظم وفايي

2

طرح نامه دكتر عباس حبيب ­زاده

42

 طرح نامه دكتر سيد حسن شبيري

3

طرح نامه دكتر مريم حكمت نيا

43

 طرح نامه دكتر زهره برقعي

4

طرح نامه دكتر مهدي منفرد

44

 طرح نامه دكتر فرح رامين

5

طرح نامه آقاي عبدالحسين طالعي

45

 طرح نامه دكتر سيده منا موسوي

6

طرح نامه دكتر علي قاسمي

46

طرح نامه دكتر يعقوب نوروزي

7

طرح نامه دكتر محمدحسن ملكي

47

 طرح نامه دكتر رضا جعفري هرندي

8

طرح نامه دكتر مهين چناري

48

 طرح نامه دكتر مريم باقي

9

طرح نامه دكتر مهديه ­سادات مستقيمي

49

 طرح نامه دكتر سهراب عبدي زرين

10

طرح نامه دكتر محمدرضا فخر روحاني

50

 طرح نامه دكتر علي قاسمي سنگي

11

طرح نامه دكتر عليرضا ابراهيمي

51

 طرح نامه دكتر مرتضي صادق عمل نيك

12

طرح نامه دكتر محسن قدير

52

 طرح نامه دكتر محمد زمان رستمي

13

طرح نامه دكترغلامحسين اعرابي

53

 طرح نامه دكتر حامد نيكو نهاد

14

طرح نامه دكترمهدي محمدي

54

طرح نامه دكتر مهرداد تاكي

15

طرح نامه دكتر عليرضا رستمي قفس آبادي

55

 طرح نامه دكتر علي مشهدي

16

طرح نامه امير حسين صادقي

56

 طرح نامه دكتر سيروس راستاني

17

طرح نامه دكتر علي قاسمي

57

 طرح نامه دكتر غلامعلي قاسمي

18

طرح نامه دكتر احمدرضا توحيدي

58

 طرح نامه دكتر محمد نوذري فردوسيه

19

طرح نامه دكتر اسماعيل نعمت اللهي

59

 طرح نامه دكتر سوسن بهرامي

20

طرح نامه دكتر محمدجواد حيدري فرد

60

 طرح نامه دكتر سهراب عبدي زرين

21

طرح نامه دكتر علي مشهدي

61

 طرح نامه دكتر سيده سعيده غروي

22

طرح نامه دكتر يعقوب نوروزي

62

 طرح نامه دكتر روح الله اميرآبادي

23

طرح نامه دكتر سعيده سادات غروي

63

طرح نامه دكتر رضا جعفري هرندي

24

طرح نامه دكتر حميد صادقيان

64

طرح نامه دكتر رضا كريمي

25

طرح نامه دكتر عليرضا حجازي

65

طرح نامه دكتر ابراهيم عبدي پور فرد

26

طرح نامه دكتر سيد ياسر ضيايي

66

27

طرح نامه دكتر رضا جعفري هرندي

67

28

طرح نامه دكتر مهرداد تاكي

29

طرح نامه دكتر صادق عمل نيك

30

طرح نامه دكتر مصطفي فضائلي

31

طرح نامه دكتر مهين چناري

 

32

طرح نامه دكتر محمد رضا پيروز

33

 طرح نامه دكتر طلعت حسني

34

طرح نامه دكتر عزت الله مولايي نيا

35

طرح نامه دكتر غلامحسن شيردل

36

طرح نامه دكتر محمد هادي مفتح

37

طرح نامه دكتر غلامعلي قاسمي

38

طرح نامه دكتر حميد رهبر

39

طرح نامه دكتر حامد نيكو نهاد

40

طرح نامه دكتر علي احمد ناصح
 
تعداد بازديد اين صفحه: 7684
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما