يكشنبه 12 آذر 1402   17:16:06
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1841333
تعداد بازديد از سايت: 126929092
تعداد بازديد زيرپورتال: 1841333
اين زيرپورتال امروز: 166
در امروز: 17926
اين صفحه امروز: 166
دوشنبه 31 خرداد 1389 شوراي آموزشي دانشگاه
نگاهي به آيين نامه شوراي آموزش

    *براساس ماده 17آئين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 249 جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 11/4/70
 به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه ريزي، همکاري با شوراي دانشگاه و هي
ٱت رئيسه، در هر يک از حوزه هاي معاونت هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و تحصيلات تکميلي، شوراهايي با ترکيب و وظايف خود و به رياست هر کدام از معاونان تشکيل مي شود. اين شوراها، شورا هاي تخصصي دانشگاه محسوب مي شوند و حکم اعضاي آن را رئيس دانشگاه صادر مي کند. شوراي دانشگاه مي تواند به صواب ديد خود مسائلي را براي بررسي و اظهار نظر به يکي از شورا هاي تخصصي محول کند. 

     *براساس ماده 18 اين آيين نامه به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و کمک به امور اجرايي و فراهم آوردن امکانات در زمينه فعاليت هاي آموزشي، شوراي آموزشي تشکيل مي شود.
براساس ماده 19 آئين نامه اعضاي شوراي آموزشي عبارتند از:
الف- معاون آموزشي دانشگاه.
ب- معاون تحصيلات تکميلي دانشگاه.
ج- معاونان آموزشي دانشکده ها و آموزشکده ها.
د- مدير کل امور خدمات آموزشي دانشگاه.
ه- دو تن از چهار تن اعضاي هيئت علمي به پيشنهاد معاون آموزشي و تصويب شوراي دانشگاه.
مطابق ماده 20، وظايف شوراي آموزشي دانشگاه عبارت است از:
الف- همکاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هي
ٱت رئيسه.
ب- ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله:
- برنامه هاي آموزشي
-نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبات.
- آئين نامه هاي آموزشي.
- طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي کوتاه مدت و ميان مدت.
- ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد.
ج- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي که شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد.
د- بررسي کيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي کيفيت آموزش اعضاي هيئت علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه.
ه- بررسي پيشنهاد ت
ٱسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه.
و- بررسي متون جزوه ها و کتاب هاي ارائه شده از طرف اعضاي هيئت علمي از لحاظ تطبيق با سر فصل هاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه.
ز- بررسي و تائيد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تائيد دانشکده براي ارئه به مراجع قانوني.
ج- بررسي و تائيد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيات علمي دانشگاه که بايد پس از ت
ٱييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشکده به شوراي آموزشي ارجاع شود.اعضاي شوراي آموزش دانشگاه قم
آقاي دکتر قاسمي معاون آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه
آقاي دکتر محمودي مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه
آقاي دکتر خالقي مدير امور آموزش دانشگاه
آقاي دکتر نيلي معاون آموزشي دانشکده مديريت
آقاي دکتر اعرابي معاون آموزشي دانشکده الهيات و معارف اسلامي
آقاي دکتر مشهدي معاون آموزشي دانشکده حقوق
آقاي دکتر حبيب زاده معاون آموزشي دانشکده ادبيات و علوم انساني
آقاي دکتر تقي پور معاون آموزشي دانشکده علوم پايه
آقاي دکتر مويدي معاون آموزشي دانشکده فني و مهندسي
آقاي دکتر اکبرپور معاون آموزشي پرديس خودگردان
خانم دکتر ساطع
مدير آموزشي و پژوهشي پرديس خواهران

 
تعداد بازديد اين صفحه: 23307
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
صفحه اول | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

پورتال معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما