يكشنبه 12 آذر 1402   17:54:54
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تربیت بدنیگروه تربیت بدنی
معرفی گروهمعرفی گروه

معرفي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي

اين گروه يکي از گروههاي آموزشي زير مجموعه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم مي باشد که از سال 1376 شروع به فعاليت نموده است. هم اکنون گروه داراي 12 عضو هيأت علمي است.  (پنج نفر استاديار، 3نفر مربي و 4 نفر هيات علمي در حال تحصيل.)

گروه تربيت بدني و علوم ورزشي از سال 1376 با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي شروع به فعاليّت نموده است. دوره هاي پذيرش شده شامل يک دوره دبيري در سالهاي 76و10 دوره تربيت بدني محض،يک دوره تربيت بدني محض در سال 1377 و پس از آن بعد از يک وقفه 5 ساله از سال 1382 مجدداً پذيرش دانشجوي کارشناسي آغاز شده است که تاکنون با پذيرش 10 دوره ادامه دارد.

در سال 1392 نيز مجوز پذيرش دانشجو در مقطع ارشد رشته فيزيولوژي ورزش گرايش محض اخذ شد.

اعضاي گروه تربيت بدني

دکتر محسن اکبرپور ( استاديار)   گرايش فيزولوژي ورزشي  akbarpour.mohsen@gmail.com

دکتر طاهره ندايي(استاديار)       گرايش مديريت ورزشي       tahereh_nedaee_74@yahoo.com

دکتر علي قاسمي(استاديار)      گرايش فيزولوژي ورزشي    alighasemi.zh@gmail.com

دکتر  حسين علي محمدي(استاديار)  گرايش مديريت ورزشي 

دکتر جواد ادبي(استاديار)    گرايش مديريت ورزشي

آقاي محمد دهشتي(دانشجوي دکتري مديريت ورزشي)

آقاي خليل علوي(دانشجوي دکتري رفتار حرکتي)

آقاي احمد عليمرداني(مربي)                                                            ahmadalimardani@gmail.com

آقاي امير حسين سلماني دلشاد (دانشجوي دکتري فيزيولوژي ورزشي)

آقاي روح اله دايي(مربي)

خانم صفورا صباغيان راد(دانشجوي دکتري بيومکانيک ورزشي)

حميد صادقيان(مربي)                                                         hamid_sadeghian78@yahoo.com

ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تربیت بدنی
مجری سایت : شرکت سیگما