يكشنبه 12 آذر 1402   18:15:02
دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسیگروه علم اطلاعات و دانش شناسی
معرفی گروهمعرفی گروه

معرفي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

اين گروه يکي از گروه‌هاي آموزشي زير مجموعه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم مي‌باشد که از سال 1379 با 17 دانشجوي زن روزانه شروع به فعاليت نموده است تعداد و نحوه پذيرش دانشجو از سال تاسيس گروه به شکل زير بوده است.

اين گروه در حال حاضر 148 نفر دانشجوي زن و 38 نفر دانشجوي  مرد دارد و در مجموع تعداد  218  نفر در مقطع کارشناسي و تعداد  20  نفر در مقطع کارشناسي ارشد فارغ التحصيل داشته است. همچنين تاکنون 3 نفر از دانشجويان گروه کتابداري و اطلاع رساني به عنوان دانشجوي نمونه کشوري انتخاب شده اند و چندين نفر نيز در سطح دانشگاه و استان به عنوان دانشجوي نمونه شناخته شده اند. در حال حاضر گروه کتابداري  و  اطلاع رساني  8 نفر هيات علمي تمام وقت و يک نفر همکار علمي دارد که از اين تعداد  3 نفر استاديار و 8 نفر مربي هستند. با توجه به مصوبه جديد وزارت علوم اسم رشته کتابداري نيز به علم اطلاعات و دانش شناسي تغيير يافته است.

                                                                               اعضاي گروه علم اطلاعات ودانش شناسي

نام و نام خانوادگي

سمت

مرتبه علمي

ايميل

آقاي جعفر عباداله عموقين

عضو هيات علمي

مربي و دانشجوي دکترا

Ebadollah2005@gmail.com

آقاي عبدالحسين طالعي

عضو هيات علمي

مربي

a-taleie@gmail.com

آقاي رضا کريمي

عضو هيات علمي

مربي و دانشجوي دکترا

karimirez@gmail.com

آقاي حميد رهبر

عضو هيات علمي

مربي

Hamid_rahbar86@yahoo.com

آقاي دکتر يعقوب نوروزي

عضو هيات علمي

استاديار

y.norouzi@gmail.com

آقاي دکتر  مهدي محمدي

عضو هيات علمي

استاديار

 mahdi.mohammadi203@gmail.com

خانم دکتر جيران خوانساري

عضو هيات علمي

استاديار

jkhansari@gmail.com

خانم طاهره غلامي

عضو هيات علمي

مربي

e.gholami@gmail.com

خانم نرگس خالقي

عضو هيات علمي

مربي

bahar.khaleghi@gmail.com

ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

گروه علم اطلاعات و دانش شناسي - دانشكده ادبيات و علوم انساني - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما